Oplossingenboek / Warehouse-Distributiecentrum-Magazijn

Verkeersplan

 • Oplossingenboek

  Gedragsregels

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Gedragsregels zijn opgesteld voor de heftruckchauffeur, de voetganger en de werknemer.
   

 • Oplossingenboek

  Looproute

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico
  • Een looproute is bestemd voor personen die geen werkzaamheden verrichten In het werkgebied van een heftruck. De scheiding tussen de looproute en het werkgebied van de heftruck wordt door middel van lijnen, bij voorkeur met verschillende kleuren, aangegeven op de vloer.
  • Ligt de plaats van de manoeuvreerruimte van een intern transportmiddel direct naast een gemarkeerde looproute of werkplek dan wordt een fysieke afscherming aangebracht.
  • Bij een doorgang in een looproute uitkomend in het werkgebied van de heftruck wordt een fysieke afscheiding aangebracht. Het doel is de voetganger te waarschuwen dat hij het werkgebied van de heftruck nadert.
  • Verkeersregels worden opgesteld voor het kruisen van transportroutes en/of looproutes, voor eenrichtingsverkeer en voor de maximale toegestane rijsnelheid. Deze kunnen eventueel ondersteund worden door verkeersborden, stoplichten, waarschuwingslichten en spiegels.
  • De voetgangersroutes zijn voldoende breed. Uitgangspunt is een minimale breedte van 60cm.
 • Oplossingenboek

  Toelatingsvoorwaarden

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Er zijn toelatingsvoorwaarden opgesteld voor voetgangers (voor zowel werknemers als derden).
   

 • Oplossingenboek

  Transportroute

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De breedte van de transportroutes wordt bepaald aan de hand van de afmetingen en draaicirkel van de heftruck inclusief belading met een minimale veiligheidsafstand van 300 mm beiderzijds.
   

 • Oplossingenboek

  Zichtbaarheidskleding

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Werknemers lopend werkzaam in het werkgebied van een heftruck dragen zichtbaarheidskleding.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geƫvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?