Oplossingenboek / Warehouse-Distributiecentrum-Magazijn

Werken in koel- en vriescellen

 • Oplossingenboek

  Aanpassingen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Aan de koude omstandigheden worden aangepast:

  • De wielen van rolcontainers en transportkarren.
  • De arbeidsmiddelen bijvoorbeeld de heftruck.
  • De magazijnstellingen.
 • Oplossingenboek

  Calamiteiten

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De BHV organisatie is toegrust voor haar taken bij een calamiteit in koel- en vriescellen. Een noodprocedure is opgesteld.
   
  Er is toezicht op de werknemer die alleen in een koel-vriescel werkt zodat bij een calamiteit snel alarm geslagen kan worden.
   

 • Oplossingenboek

  Onderkoeling 1

  Drie sterren: voorkomen van het risico
  • Bij de inrichting van het werkproces worden werkzaamheden die buiten de koel- of vriescel uitgevoerd kunnen worden gepland buiten de koelcel.
  • Bij structureel gebruik van een heftruck heeft deze een afgesloten cabine met een aangepaste binnentemperatuur. 
 • Oplossingenboek

  Onderkoeling 2

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico
  • De maximaal aaneengesloten duur in een koel- of vriescel wordt bepaald. Het verblijf in een koelcel wordt afgewisseld met een hersteltijd in een ruimte rond kamertemperatuur
  • Vaste werkplekken worden buiten de luchtstroom geplaatst of afgeschermd.
  • Alleen met droge kleding (inclusief handschoenen en werkschoenen) betreedt de werknemer de koel- of vriescel. Sokken en hoofdbedekking vragen extra aandacht.
  • Werkzaamheden in een koel- of vriescel worden afgewisseld met werkzaamheden elders (taakroulatie).
 • Oplossingenboek

  Onderkoeling 3

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  De kleding van de werknemer wordt aangepast aan de temperatuur in de koel- en vriescel gecombineerd met de fysieke belasting.
   

 • Oplossingenboek

  Veilig werken 1

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Om bedwelming of verstikking in zuurstofarme koelcellen te voorkomen, worden de volgende maatregelen genomen:

  • De deur van de koelcel moet altijd op slot zijn en niemand mag naar binnen voordat het zuurstofgehalte op een normaal peil is gebracht.
  • Tevens dient veiligheidssignalering te worden aangebracht.
  • De medewerker mag pas de koelcel betreden indien deze grondig is geventileerd en door meting is komen vast te staan dat het zuurstofgehalte op normaal niveau is gebracht.
  • ‘Vaste’ werkplekken worden buiten de luchtstroom geplaatst of afgeschermd.
  • Koelcellen moeten altijd van binnenuit kunnen worden geopend, ongeacht eventuele sloten.
    
 • Oplossingenboek

  Veilig werken 2

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Om bedwelming of verstikking in zuurstofarme koelcellen te voorkomen, worden de volgende maatregelen genomen:

  • De werknemer mag de ruimte betreden indien hij voldoende onderricht en opgeleid is. Deze personen moeten altijd zijn uitgerust met een daarvoor geschikt meet-/detectiemiddel afgestemd op situatie in de koelcel.
  • De medewerker mag de koelcel betreden indien deze op de hoogte is van de noodprocedure. Maatregelen moeten altijd zijn gericht op voorkomen van blootstelling aan de schadelijke atmosfeer. Indien deze niet kan worden (is) bereikt, mag de medewerker de koelcel niet betreden.

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?