Oplossingenboek / Warehouse-Distributiecentrum-Magazijn

Zittend of staand werk

 • Oplossingenboek

  Inrichting werkstation

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Bij een bestaande werkplek wordt bepaald of de inrichting van het werkstation zich leent voor zitten of staand werk of een combinatie. Wordt er staand gewerkt dan wordt afhankelijk van de totale tijdsduur op een werkdag nagegaan of het gebruik van stamatten geïndiceerd is.
   

 • Oplossingenboek

  Zittend of staand werk

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Bij de indeling van het werkproces wordt een afweging gemaakt of het werk zittend of staand of met gebruik van stasteun of door een combinatie van staan en zitten uit te voeren. De inrichting van het werkstation wordt er op aangepast.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?