Oplossingenboek / Zeecontainervervoer

Gevaarlijke stoffen in tankcontainers

 • Oplossingenboek

  Aanwezigheid gevaarlijke stoffen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever is vooraf de werkzaamheden op de hoogte van eventuele gevaarlijke stoffen. Op basis van de informatie vanuit de meldingsplicht van de opdrachtgever, nemen de werkgever en opdrachtgever samen maatregelen om de gevaarlijke stof veilig en gezond te transporteren.

 • Oplossingenboek

  Afspraken

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Er worden afspraken gemaakt tussen werkgever en werknemer hoe te handelen als er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zonder dat deze door de opdrachtgever gemeld zijn. En als de werknemer twijfelt of een niet gemelde stof mogelijk een gevaar met zich meebrengt.

 • Oplossingenboek

  Instrueren over procedures klant

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever zorgt dat de chauffeur bekend is met de procedures en het calamiteitenplan van de klant.
   

 • Oplossingenboek

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Indien de chauffeur in contact kan komen met gevaarlijke stoffen,  bijvoorbeeld bij het laden en lossen van chemicaliën bij tankcontainers, worden niet alleen de handschoenen en de veiligheidsschoenen aangepast, maar beschermen ook de kleding, oogbescherming en adembescherming de chauffeur tegen chemische risico’s. De specificatie van de noodzakelijke bescherming is terug te vinden op de gevarenkaart of veiligheidsinformatieblad (VIB) van de chemische stof en blijkend uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
   

 • Oplossingenboek

  RI&E

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Men dient in de RI&E gevaarlijke stoffen te hebben opgenomen met daarin beschreven in welke situaties de werknemers te maken kunnen krijgen met vergifting. Welke enerzijds gericht is op preventief inventariseren.

 • Oplossingenboek

  Scholing chauffeur

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever zorgt ervoor dat de chauffeur voldoende is geschoold.
   

 • Oplossingenboek

  Volgen ADR-reglement

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever zorgt ervoor dat het transport verloopt volgens de van toepassing zijnde ADR-regeling.
   

 • Oplossingenboek

  Voorkomen blootstelling

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever voorkomt zoveel mogelijk dat de chauffeur wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Indien toch blootstelling optreedt, worden de gevolgen daarvan zoveel mogelijk beperkt. 

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?