Oplossingenboek / Zeecontainervervoer

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Oplossingenboek

  Contact met gevaarlijke stoffen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Indien de chauffeur in contact kan komen met gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld bij het laden en lossen van chemicaliën bij tankcontainers, worden niet alleen de handschoenen en de veiligheidsschoenen aangepast, maar beschermen ook de kleding, oogbescherming en adembescherming de chauffeur tegen chemische risico’s. De specificatie van de noodzakelijke bescherming is terug te vinden op de gevarenkaart van de chemische stof. 
   

 • Oplossingenboek

  Onderhoud en vervanging

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  De werkgever stelt voor de werknemer PBM’s beschikbaar, onderhoudt en vervangt deze indien nodig. Bij de keuze staat het gewenste beschermingsniveau voorop, maar er wordt niet voorbij gegaan aan het gebruikerscomfort.
   

 • Oplossingenboek

  RI&E

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  De werkgever stelt PBM’s beschikbaar, onderhoudt deze periodiek en vervangt deze indien nodig.
  Bij de keuze staat het gewenste beschermingsniveau voorop, maar er wordt niet voorbij gegaan aan het gebruikerscomfort. Het gebruik van de juiste PBM’s is afhankelijk van de gevarenbron en blijkend uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

  PBM mogen pas gebruikt worden als ze aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Belangrijk is dat het PBM voorzien is van een CE-markering en een gebruiksaanwijzing. De fabrikant moet een technisch dossier van het product aanleggen en aangeven welke veiligheid van de PBM verwacht kan worden.
   
  Daarnaast dient een ter beschikking gesteld PBM in overeenstemming te zijn met de betreffende bepalingen inzake ontwerp en constructie op het gebied van veiligheid en gezondheid, bedoeld in het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen.
   

 • Oplossingenboek

  Veiligheidshelm

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Het gebruik van een veiligheidshelm is voor de chauffeur Zeecontainervervoer bijvoorbeeld verplicht op laad-losterreinen waar met kranen de zeecontainers op- en af de vrachtwagen geplaatst worden. De helm beschermt het hoofd tegen vallende voorwerpen, stoten e.d. Veiligheidshelmen, die bescherming bieden tegen mechanische gevaren’ voldoen.
   

 • Oplossingenboek

  Veiligheidsschoenen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  De veiligheidsschoenen beschermen de voeten tegen gevaren zoals stoten en knellen. De schoenen hebben een gesloten hielpartij, een ‘stalen’ neus, antistatische eigenschappen, een energie- absorberende hak, een oliebestendige zool en waterafstotend bovenleer. De zolen van de schoenen hebben antislipeigenschappen (type S3)

  Indien de chauffeur in contact kan komen met gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld bij het laden en lossen van chemicaliën bij tankcontainers, beschermen de schoenen de voeten ook tegen chemische risico’s. De specificatie van de noodzakelijke bescherming is terug te vinden op de gevarenkaart van de chemische stof.

   

 • Oplossingenboek

  Werkhandschoenen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  De standaard handschoenen voor de chauffeur van Zeecontainervervoer beschermen de handen tegen gevaren zoals snijden, pletten, scheuren, schuren en prikken wat kan ontstaan bijvoorbeeld bij het vastzetten van de twist locks en het openen van de containerdeuren. Handschoenen die bescherming bieden tegen ‘mechanische gevaren’ voldoen.

  Controleer vooraf de geschiktheid van de handschoenen. De getallen onder het symbool met de hamer geven aan hoe sterk de handschoen is. De schaal van loopt 1 tot 5, waarbij 5 het sterkst is. 

  • eerste getal: schuurweerstand (minimaal vereist)
  • tweede getal: snijweerstand 
  • derde getal: scheurweerstand 
  • vierde getal: perforatieweerstand 

  Beoordeel de staat van de handschoenen. Ze moeten je beschermen en dat kan niet met gaten of bij hoge slijtage. 

  Indien de chauffeur in contact kan komen met gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld bij het laden en lossen van chemicaliën bij tankcontainers, beschermen de handschoenen de handen ook tegen chemische risico’s. De specificatie van de noodzakelijke bescherming is terug te vinden op de gevarenkaart van de chemische stof.
   

 • Oplossingenboek

  Zichtbaarheidskleding

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Zichtbaarheidskleding zorgt ervoor dat de chauffeur bijvoorbeeld op het laad-losterrein of langs de weg tijdig gezien wordt als een persoon. Een goed contrast tussen de fluorescentie en achtergrond en een voldoende groot reflecterend oppervlakte zijn vereist. Het reflecterend oppervlak bestaat meestal uit twee banen of horizontaal of verticaal. Zichtbaarheidskleding kan bestaan uit bijvoorbeeld een verkeersvest wat over de kleding gedragen wordt. Of de slechtweerkleding (werkjas of doorwerkjas) of zomerkleding (t shirt) wordt verhoogd zichtbaar gemaakt door reflecterende banen.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?