Nieuws

Duurzame inzetbaarheid in transport en logistiek krijgt krachtige impuls

Het opleidingsfonds voor de sector SOOB en Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) zijn er trots op dat het is gelukt om voor 2024/2025 een subsidie van ruim € 33 miljoen binnen te halen.

Gepubliceerd:

Van dit bedrag is € 8,6 miljoen beschikbaar om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten en € 24 miljoen wordt ingezet om oudere werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen met werk.

SOOB en STL: “Gezond werkend je pensioen halen, dat is voor iedereen belangrijk. Toch lukt dit niet altijd. Bovendien zien we ontwikkelingen als een erg krappe arbeidsmarkt en vergrijzing, die nog meer urgentie geven aan het belang van behoud van medewerkers.”

Dankzij de subsidie Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) krijgt de sector een krachtige impuls om in 2024/2025 verder aan de slag te gaan met projecten op het gebied van:

 • Regeling Vervroegd Uittreden (RVU).
  Werknemers met een zwaar beroep, die 3 jaar voor de AOW datum zitten en 15 dienstjaren in de sector hebben doorgebracht, kunnen onder voorwaarden maandelijks een uitkering van € 2.182 ontvangen. De uitkering wordt voor 25% gesubsidieerd.
 • Gezond, veilig en vitaal werken. STL gaat dit onder meer bevorderen door:
  o    Bewustwordingscampagnes, toolboxen, tipkaarten om werkgevers en werknemers te helpen met het
         verbeteren van de fysieke belasting bij het werken met rolcontainers.
  o    Meer werknemers interventies te laten afnemen om hun duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Ingezet wordt
         op een digitale one stop shop gericht op zelfregie en het opbouwen van een lange termijn relatie met 
         werknemers. Werkgevers zullen worden ondersteund bij de uitrol van duurzame inzetbaarheid in hun bedrijf.  
         Kennis en ervaring hiermee wordt gedeeld in kennissessies en webinars. Meer info vind je hier.
 • Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap. STL zet in op:
  o    Het aanbieden van data (individueel en sectoraal niveau) aan werkgevers om inzicht te geven wat investeren in 
         duurzame inzetbaarheid oplevert 
  o    Dienstverlening op het gebied bevorderen veiligheidscultuur.
  o    Pilot individuele planningsmethodiek.
  o    Uitbreiding aantal adviestrajecten Duurzame Inzetbaarheid op basis van werkkrachtprogramma.
  o    Onderzoek veiligheidsgedrag in magazijnen.
 • Leven lang ontwikkelen en de arbeidsmobiliteit van werkenden. STL adviseert over:
  o    Stimuleren leercultuur.
  o    Kennisoverdracht hulp bij onboarding nieuwe medewerkers.
  o    Aanbod branchewaardering en strategische personeelsplanning.
  o    Ontwikkelen handreiking, workshops en seminars diversiteit & inclusie.
 • Bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopgaan. 
  Activiteiten in dit kader zijn:
  o    Verzorgen eerstelijns klantcontact voor werknemers.
  o    Opzetten kennisbank duurzame inzetbaarheid.
  o    Doorontwikkelingen vacaturebank.
  o    Bemiddelen van werk naar werk.
  o    Bewustwording beroepen planner en chauffeur op veranderingen in de toekomst.
  o    Campagne gezond en veilig werken voor werkgevers en werknemers.


Blijf op de hoogte van nieuws in de transport en logistiek

Blijf op de hoogte

Ontvang wekelijks het laatste nieuws over werken in de transportsector in je mailbox.

Schrijf je in!