Complianceregeling

Op deze pagina vind je de complianceregeling van STL

1. Algemeen

Het is het beleid van het Sectorinstituut om in de uitvoering van haar bedrijf zich te houden aan zowel Europese als aan nationale mededingingsregels. Om deze nationale en Europese regels met betrekking tot de mededinging zo goed mogelijk na te leven is deze interne mededeling met instructies opgesteld. 


2. Contact met concurrenten

Contact tussen concurrerende partijen kan leiden tot een inbreuk van het mededingingsrecht. Als medewerker van het Sectorinstituut dient men in het bijzonder alert te zijn wanneer er contact is met een concurrent. Het is met name verboden prijs­ en andere concurrentiegevoelige informatie uit te wisselen die de concurrentie kan beperken of kan leiden tot onderling afgestemde gedragingen tussen concurrenten.


3. Contact met het Sectorinstituut Opleiders

Gezien de contractuele relatie tussen het Sectorinstituut en de Sectorinstituut-opleiders vindt als vanzelfsprekend contact plaats, ook omtrent prijsinformatie. Daarbij geldt dat de uitwisseling van deze informatie beperkt dient te blijven tot de informatie die nodig is om uitvoering te geven aan de contractuele relatie tussen het Sectorinstituut en door haar ingeschakelde opleiders. Om de mogelijkheid van inbreuk te voorkomen heeft het Sectorinstituut de “Partner Werkgroep Prijsbeleid” opgeheven. 


4. Contact met klanten

Naar relaties van het Sectorinstituut wordt vanzelfsprekend informatie met betrekking tot prijs, verkoopvoorwaarden en dergelijke gecommuniceerd. Van belang is dat klanten van het Sectorinstituut de vrijheid hebben om zelfstandig een keuze te maken voor een het Sectorinstituut Opleider die namens het Sectorinstituut de door hen gewenste diensten aanbiedt. Medewerkers van het Sectorinstituut dienen zich ervan te onthouden om daar direct of indirect sturing aan te geven. 


5. Vragen over deze regeling

Indien naar aanleiding van deze interne mededeling vragen bestaan of ontstaan, kunt u contact opnemen met de compliance officer van het Sectorinstituut via info@stlwerkt.nl.


 6. Gedragscode

De compliance regeling is onderdeel van de interne gedragscode van het Sectorinstituut.

Complianceregeling

Download hier de pdf versie van onze complianceregeling

Download de complianceregeling (0,03 MB) Lees voor met readspeaker
Wat vind je van deze pagina?