Workshop Verzuim
Werkgevers: Activiteiten en trainingen

Workshop verzuim en duurzame inzetbaarheid

Heb je te maken met verzuimbegeleiding of ben je betrokken bij het inzetbaar zijn en blijven van medewerkers. Dan is deze workshop voor jou.

  • Speciaal voor de sector transport en logistiek
  • Krijg meer invloed op duurzame inzetbaarheid
  • Begeleiding door ervaren (register-)Casemanager
  • Naar huis met concrete acties
  • Verschillende data
  • 10.00 tot 15.00
  • Locaties door heel Nederland

Tijdens de workshop Verzuim & Duurzame inzetbaarheid van TLN krijg je informatie en inspiratie over het beïnvloeden én voorkomen van arbeidsverzuim. Op een juiste manier aandacht besteden binnen je bedrijf aan Duurzame inzetbaarheid heeft een positieve invloed op de gezondheid, bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers en daarmee op het verminderen van verzuim en verhogen van productiviteit. 
 
Deze dag wordt verzorgd door een (register-) casemanager en een adviseur duurzame inzetbaarheid van STL.

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor iedereen die binnen het bedrijf te maken heeft (of gaat krijgen) met verzuimbegeleiding en betrokken is bij het inzetbaar zijn en blijven van medewerkers. 

Inhoud

Preventie
Welke maatregelen zijn door een ieder al genomen en nog te nemen om arbeidsverzuim te voorkomen?

Begeleiding eerste 2 jaar (Wet Verbetering Poortwachter)
De Wet Verbetering Poortwachter wordt doorgenomen. Daarbij wordt besproken wat de stappen zijn voor een goede begeleiding. Wat bespreek je bijvoorbeeld met je werknemer, wat mag je vragen en wat niet?

Gevolgen instroom in de WGA
Met een korte berekening wordt zichtbaar gemaakt wat de financiële gevolgen zijn als werknemers in de WGA terecht komen. Daarnaast komt ook aan bod welke begeleiding je een werknemer na instroom in de WGA nog kunt bieden.
Er worden verschillende werkvormen toegepast. Omdat het een workshop is, is er veel afhankelijk van de inbreng van de deelnemers. Er is dan ook voldoende ruimte en tijd om vragen te krijgen of stellen en oplossingen te delen met de groep.

Duurzame inzetbaarheid
In dit interactieve middagdeel ga je samen met andere deelnemers aan de slag met het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Van breed naar het onderwerp kijken, richt je steeds meer de blik naar de eigen organisatie om zicht te krijgen waar de specifieke aandachtspunten voor je organisatie liggen. Van hieruit destilleer je actiepunten voor je organisatie, je krijgt concrete handvatten om hiermee aan de slag te gaan.
 
Aan het einde van deze leerzame dag weet je wat duurzame inzetbaarheid is en welke zaken hier invloed op hebben. Tevens krijgt je meer inzicht in de uitdagingen voor jouw organisatie en hoe deze te vertalen naar concrete acties. STL kan hier ondersteuning in bieden.

Kosten

Deze workshop wordt aan SOOB bedrijven kosteloos aangeboden door TLN.

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Meer weten?

Stel je vragen aan onze adviseurs.

Bel: 088 - 2596121

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via: