Man voor vrachtwagen - verzuim
Werkgevers: Activiteiten en trainingen

Workshop verzuim en duurzame inzetbaarheid

Heb je te maken met verzuimbegeleiding of ben je betrokken bij het inzetbaar zijn en blijven van medewerkers. Dan is deze workshop voor jou.

  • Speciaal voor de sector transport en logistiek
  • Krijg meer invloed op duurzame inzetbaarheid
  • Begeleiding door ervaren (register-)Casemanager
  • Naar huis met concrete acties
  • Verschillende data
  • 10.00 tot 15.00
  • Locaties door heel Nederland

Tijdens de workshop Verzuim & Duurzame inzetbaarheid van TLN krijg je informatie en inspiratie over het beïnvloeden én voorkomen van arbeidsverzuim. Op een juiste manier aandacht besteden binnen je bedrijf aan Duurzame inzetbaarheid heeft een positieve invloed op de gezondheid, bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers en daarmee op het verminderen van verzuim en verhogen van productiviteit. 
 
Deze dag wordt verzorgd door een (register-) casemanager en een adviseur duurzame inzetbaarheid van STL.

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor iedereen die binnen het bedrijf te maken heeft (of gaat krijgen) met verzuimbegeleiding en betrokken is bij het inzetbaar zijn en blijven van medewerkers. 

Inhoud

Tijdens de workshop besteden we aandacht aan verschillende onderwerpen die met verzuim en inzetbaarheid te maken hebben:

Begeleiding medewerkers

Wat bespreek je met een zieke medewerker? Wat mag je vragen en wat niet? We bespreken de Wet Verbetering Poortwachter en de begeleiding van een medewerkers tijdens de eerste twee jaar van het verzuim.

Gevolgen Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Hoe bereken je de financiële gevolgen als een medewerker in de WGA komt? Welke begeleiding kun je de medewerker bieden?

Preventie

Welke maatregelen neem je om arbeidsverzuim te voorkomen?

Duurzame inzetbaarheid

Hoe krijg je inzicht in de specifieke aandachtspunten voor jouw organisatie? Tijdens het interactieve middagdeel ga je samen met andere deelnemers aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Van breed naar het onderwerp kijken, richt je je blik steeds meer naar de eigen organisatie.

Tijdens deze workshop passen we verschillende interactieve werkvormen toe. Aan het einde van deze leerzame dag ben je geïnspireerd om hiermee aan de slag te gaan. Je weet wat duurzame inzetbaarheid is en welke zaken hier invloed op hebben. Ook heb je meer inzicht in de uitdagingen voor jouw organisatie en hoe je die kunt vertalen naar concrete acties. STL kan hier ondersteuning in bieden.

Kosten

Deze workshop wordt aan SOOB bedrijven kosteloos aangeboden door TLN.

Planning

24 juni 2024
10:00 - 15:00
Zutphen
Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Meer weten?

Stel je vragen aan onze adviseurs.

Bel: 088 - 2596121

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via: