Tips en advies

RI&E verplicht: wat zijn de regels?

Het is belangrijk om te weten wat de regels zijn voor een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarom volgt hieronder een eenvoudige uitleg. Zo weet je precies wanneer een RI&E verplicht is en hoe je alle regels volgt. En of je RI&E aan alle eisen voldoet.

Maar is een RI&E verplicht? Ja, elke werkgever is verplicht om een RI&E te hebben. Het is een verplicht onderdeel van de Arbowetgeving.

Wat zijn belangrijke regels en wetten voor de RI&E?

Een RI&E is een belangrijk document. Daarom zijn hier ook verschillende regels voor. De regels zijn er om ervoor te zorgen dat dit een goed document is. 

  • In de Arbowetgeving staat aan welke eisen de RI&E moet voldoen. 
  • De ondernemingsraad mag meepraten bij het opstellen van de RI&E. Dat is vastgelegd in de Wet op Ondernemingsraden (WOR). 
  • Soms kun je als werkgever gebruikmaken van een arbocatalogus voor jouw branche. Dit is een soort boek met afspraken tussen werkgevers en werknemers. Hierin staat hoe ze samen omgaan met risico’s op de werkvloer. Dit helpt ze een RI&E op te stellen en maatregelen te nemen voor een veilige werkplek. Zo kunnen ze op een slimme manier voldoen aan Arbowetgeving.

Wat moet er volgens de regels in de RI&E staan?

Elk bedrijf maakt zijn eigen RI&E. Voor een groot deel is de inhoud van een RI&E dus uniek. Wel zijn er dingen die altijd in een RI&E moeten staan. Volgens de Arbowetgeving moet de RI&E aan de volgende eisen voldoen:

  • Een lijst van de risico's op de werkplek.
  • Een beschrijving van de risico’s plus hoe groot het risico is.
  • Een plan van aanpak, met maatregelen om de risico's kleiner te maken of weg te nemen. In dit plan moet staan hoe en wanneer elke maatregel wordt uitgevoerd.
  • Een beschrijving van risico’s voor speciale groepen werknemers. Je kunt dan denken aan jonge werknemers. En/of aan medewerkers die zwanger zijn of borstvoeding geven. 
  • Het moet duidelijk zijn hoe werknemers specialisten op het gebied van veilig en gezond werken kunnen bereiken. Denk bijvoorbeeld aan preventiemedewerkers, bedrijfsartsen en de arbodienst. 

Wet over toetsing RI&E

Je RI&E moet soms getoetst worden. Dat is verplicht als je: 

  • Voor meer dan 40 uur personeel in dienst hebt (stagiaires meegerekend, jezelf niet)
  • 26 of meer medewerkers hebt (aantal personen of arbeidsovereenkomsten)

In RI&E toetsen lees je wie je RI&E kan toetsen, hoe dat er in de praktijk uitziet en hoe STL dat (kosteloos) voor je kan doen.

Regels over RI&E vernieuwen

Hoe lang is een RI&E geldig? Eigenlijk voor altijd. Volgens de RI&E wetgeving moet deze wel altijd kloppen met wat er in de praktijk gebeurt. Zijn er grote veranderingen binnen je bedrijf? Dan moet je de RI&E aanpassen. Misschien moet je na de aanpassingen in de RI&E het weer laten toetsen. Moest je bij het maken van de RI&E deze laten toetsen? Dan moet je dat na de aanpassingen weer laten doen. 

In RI&E updaten lees je alles wat je moet weten over het vernieuwen van je RI&E. Ook bij het updaten van je RI&E kan STL je (kosteloos) helpen.

Wat als je niet aan de RI&E regels voldoet?

Het hebben van een RI&E is verplicht. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of je de wettelijk verplichte documenten voor de RI&E hebt. Heb je die niet óf is de RI&E niet compleet (bijvoorbeeld zonder plan van aanpak), dan krijg je een boete. Die boete hangt af van de grootte van je bedrijf en kan oplopen tot € 4.500.

Natuurlijk is het hebben van een RI&E niet voor niets verplicht. Het hebben van een veilige en gezonde werkomgeving is heel belangrijk voor jou en je medewerkers. Zorg daarom dat je altijd een goede RI&E hebt!

Veelgestelde vragen

Contact met medewerkers van STL

Nog vragen over RI&E?

Neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Bel: 088 - 2596121

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?