Tips en advies

RI&E verplicht: wat zijn de regels?

Het is belangrijk om te weten wat de regels zijn voor een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarom volgt hieronder een eenvoudige uitleg. Zo weet je precies wanneer een RI&E verplicht is en hoe je alle regels volgt. En of je RI&E aan alle eisen voldoet.

Maar is een RI&E verplicht? Ja, elke werkgever is verplicht om een RI&E te hebben. Het is een verplicht onderdeel van de Arbowetgeving.

Wat zijn belangrijke regels en wetten voor de RI&E?

Een RI&E is een belangrijk document. Daarom zijn hier ook verschillende regels voor. De regels zijn er om ervoor te zorgen dat dit een goed document is. 

  • In de Arbowetgeving staat aan welke eisen de RI&E moet voldoen. 
  • De OR heeft instemmingsrecht bij de keuze van het RI&E instrument en Plan van Aanpak. Dat is vastgelegd in de Wet op Ondernemingsraden (WOR). 
  • Soms kun je als werkgever gebruikmaken van een arbocatalogus voor jouw branche. Dit is een soort boek met afspraken tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers . Hierin staat hoe ze samen omgaan met risico’s op de werkvloer. Dit helpt ze een RI&E op te stellen en maatregelen te nemen voor een veilige werkplek. Zo kunnen ze op een slimme manier voldoen aan Arbowetgeving.

Wat moet er volgens de regels in de RI&E staan?

Elk bedrijf maakt zijn eigen RI&E. Voor een groot deel is de inhoud van een RI&E dus uniek. Wel zijn er dingen die altijd in een RI&E moeten staan. Volgens de Arbowetgeving moet de RI&E aan de volgende eisen voldoen:

  • Een lijst van de risico's op de werkplek.
  • Een beschrijving van de risico’s plus hoe groot het risico is.
  • Een plan van aanpak, met maatregelen om de risico's kleiner te maken of weg te nemen. In dit plan moet staan hoe, wanneer en door wie elke maatregel wordt uitgevoerd.
  • Een beschrijving van risico’s voor speciale groepen werknemers. Je kunt dan denken aan jonge werknemers. En/of aan medewerkers die zwanger zijn of borstvoeding geven. 
  • Het moet duidelijk zijn hoe werknemers specialisten op het gebied van veilig en gezond werken kunnen bereiken. Denk bijvoorbeeld aan preventiemedewerkers, bedrijfsartsen en de arbodienst. 

Wet over toetsing RI&E

Je RI&E moet soms getoetst worden. Dat is verplicht als je: 

  • Voor meer dan 40 uur personeel in dienst hebt (stagiaires meegerekend, jezelf niet) en geen gebruik maakt van de digitale branche-RI&E
  • 26 of meer medewerkers hebt (aantal personen of arbeidsovereenkomsten)

In RI&E toetsen lees je wie je RI&E kan toetsen, hoe dat er in de praktijk uitziet en hoe STL dat voor je kan doen.

Regels over RI&E vernieuwen

Hoe lang is een RI&E geldig? Eigenlijk voor altijd. Volgens de RI&E wetgeving moet deze wel altijd kloppen met wat er in de praktijk gebeurt. Zijn er grote veranderingen binnen je bedrijf? Dan moet je de RI&E aanpassen. Misschien moet je na de aanpassingen in de RI&E het weer laten toetsen. Moest je bij het maken van de RI&E deze laten toetsen? Dan moet je dat na de aanpassingen weer laten doen. 

In RI&E updaten lees je alles wat je moet weten over het vernieuwen van je RI&E. Ook bij het updaten van je RI&E kan STL je (kosteloos) helpen.

Wat als je niet aan de RI&E regels voldoet?

Het hebben van een RI&E is verplicht. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of je de wettelijk verplichte documenten voor de RI&E hebt. Heb je die niet óf is de RI&E niet compleet (bijvoorbeeld zonder plan van aanpak), dan krijg je een boete. Die boete hangt af van de grootte van je bedrijf en kan oplopen tot € 4.500.

Natuurlijk is het hebben van een RI&E niet voor niets verplicht. Het hebben van een veilige en gezonde werkomgeving is heel belangrijk voor jou en je medewerkers. Zorg daarom dat je altijd een goede RI&E hebt!

Veelgestelde vragen

Contact met medewerkers van STL

Nog vragen over RI&E?

Neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Bel: 088 - 2596121

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?