Veilig werken in transport en logistiek
Tips en advies

Het updaten van de RI&E

Voor elk risico dat je op je werkplek hebt gezien, heb je bedacht hoe je dat risico gaat verminderen of wegnemen. Dit heb je opgeschreven in je plan van aanpak. Net zoals wie er verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het plan. En wanneer de verbetering uit uitgevoerd moet zijn. Ook heb je de RI&E laten toetsen en voer je de verbeteringen door in je bedrijf. Lees hier wat de vervolgstappen zijn. En hoe vaak het updaten van de RI&E nodig is.

RI&E blijven nakijken en aanpassen

Het is belangrijk dat je regelmatig je RI&E nakijkt om te zien of deze nog steeds klopt met de werkelijkheid. De RI&E moet altijd passen bij je bedrijf. Zijn er geen grote veranderingen? Dan is het genoeg om één keer per jaar een check te doen. Het is wel belangrijk dat je elk jaar bekijkt of je RI&E nog past bij je bedrijf. 

Wanneer moet ik mijn RI&E aanpassen?

Zijn er wel grote veranderingen, dan moet je de RI&E direct aanpassen. Volgens de wet moet de RI&E altijd passen bij wat er nu gebeurt op de werkvloer. 

Er verandert nogal eens iets in een bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van nieuwe machines. Ook een verhuizing van het bedrijf naar een andere locatie is een grote verandering. In die gevallen moet je de RI&E dus aanpassen, zodat op papier weer klopt wat er in de praktijk gebeurt. 

Nakijken van het plan van aanpak

Het regelmatig nakijken van het plan van aanpak is belangrijk. Het is goed om dat samen met medewerkers te doen. Jij neemt als werkgever natuurlijk de maatregelen om de werkplek veiliger en gezonder te maken. Het kan zijn dat jij zaken over het hoofd ziet. Werknemers weten het best of deze maatregelen op de werkvloer ook echt goed werken! 

Praat met je (preventie)medewerkers

In RI&E in de praktijk lees je tips over hoe je de RI&E kunt bespreken binnen je bedrijf. Ook met veranderingen in de RI&E is het belangrijk iedereen dit te laten weten. Het gaat tenslotte om de veiligheid van iedereen. En het is fijn om er samen voor te zorgen dat iedereen veilig en gezond kan - blijven - werken.

Leg je medewerkers uit waarom de veranderingen nodig zijn. Wat er precies verandert in de praktijk voor ze. Vraag de medewerkers of zij zich veilig voelen op de werkvloer. En of zij misschien nog andere risico’s zien die moeten worden aangepakt. 

Natuurlijk kan je ook aan je (preventie)medewerkers vragen of zij veranderingen zien in het bedrijf. Misschien hebben zij veranderingen gezien in de veiligheid. Dit kan je meenemen in het bekijken en updaten van de RI&E. 

Hoe lang is je RI&E geldig?

Een RI&E is voor altijd geldig. Je blijft de RI&E en het plan van aanpak wel altijd in de gaten houden en updaten. Het is geldig als je de RI&E actueel houdt bij grote veranderingen in je bedrijf. Zeker als die veranderingen voor grote risico’s op de werkvloer zorgen. Ook moet je wetten en regels die voor jouw bedrijf of branche gelden goed in de gaten houden. Het kan zijn dat je dan ook de RI&E moet bijwerken. Zijn er geen grote veranderingen? Dan is een keer per jaar de RI&E nakijken voldoende. 

Wat zijn grote veranderingen?

  • Nieuwe machines gebruiken in je bedrijf
  • Nieuwe arbowetgeving rond RI&E
  • Een nieuwe manier van werken die wordt ingevoerd
  • Verhuizing van het bedrijf naar een andere locatie

Let op: je RI&E moet misschien opnieuw getoetst worden na aanpassingen! Dat moet weer gebeuren door iemand die een officieel bewijs heeft om dit te doen. STL kan dit voor je doen. We beoordelen of je RI&E compleet is en of je plannen werken.

Hulp vanuit STL

STL biedt hulpmiddelen, ondersteuning en advies aan voor het maken van een RI&E. Lees hieronder waarmee we je allemaal kunnen helpen:

RI&E toetsen

In RI&E toetsen lees je alles over wanneer je RI&E getoetst moet worden, wie dat mag doen en wat er gebeurt tijdens een toetsing. En we vertellen je wanneer het gratis is!

→ naar deze pagina

RI&E in de praktijk

In RI&E toetsen vind je waardevolle tips over hoe je de RI&E bespreekt en zichtbaar maakt binnen je bedrijf. Je leest ook waarom je je RI&E regelmatig moet nakijken en aanpassen.

→ naar deze pagina

Branche RI&E

De Branche RI&E is een online instrument, speciaal door STL gemaakt voor de sector transport en logistiek. Ben je aangesloten bij de SOOB? Dan is het gebruik van de Branche RI&E gratis, net als de toetsing van je RI&E door STL! 

→ naar deze pagina

Advies en ondersteuning

Bij STL werken mensen die veel weten van veilig en gezond werken. Zoals een preventieadviseur. Die kan je advies geven over hoe maatregelen uit te voeren of je medewerkers te trainen. Vragen? Je mag ons altijd bellen op 088-2596111.

Contact met medewerkers van STL

Nog vragen over RI&E?

Neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Bel: 088 - 2596121

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?