Toolbox STL voor veiligheid, man stapt in vrachtwagen
Toolboxen

Toolboxen arbozorg en arbeidsorganisatie

Als werkgever heb je een zorgplicht richting werknemers. Goede arbeidsomstandigheden zorgen voor meer veiligheid en welzijn binnen je organisatie. Toolboxen voor de transport en logistiek helpen om het werk van jouw werknemers veiliger en prettiger te maken.

In de categorie arbozorg en arbeidsorganisatie vind je handige toolboxen over onderwerpen als ‘veilig de weg op gaan’, ‘omgaan met pesten’ en ‘wat te doen bij ongevallen’. We kijken ook naar speciale omstandigheden, zoals rijden in mist, veilig werken in het magazijn en wat te doen bij verstekelingen. 

Hieronder kun je elke toolbox apart aanklikken voor meer informatie.

 1. Apparatuur tijdens het rijden
 2. Verkeersveiligheid
 3. Pesten
 4. Agressie
 5. Ongevallen en bijna-ongevallen
 6. laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)
 7. Rijden bij mist en gladheid
 8. Veilig gedrag in het magazijn
 9. Uitgerust onderweg
 10. Verstekelingen

1. Apparatuur tijdens het rijden

Focus en concentratie zijn heel belangrijk op de weg. Geen afleiding door zaken als navigatie, telefoon of harde muziek. In deze toolbox vertellen we waar vrachtwagenbestuurders op moeten letten, om verstandig om te gaan met dit soort afleidingen tijdens het rijden. Daarnaast lees je in deze toolbox een interview met Barry, een ervaren vrachtwagenbestuurder. Hij vertelt hoe hij omgaat met bijvoorbeeld handsfree bellen. 

Toolbox STL voor veiligheid, mobiel in het verkeer
Afstand tussen vrachtwagens, toolbox, veilig rijden

2. Verkeersveiligheid

Volgens vrachtwagenchauffeurs gebeuren de meeste ongelukken door onvoldoende afstand te houden. Een vrachtauto is meestal de grootste en de zwaarste in het verkeer. Voldoende afstand houden is dan ook heel belangrijk voor de verkeersveiligheid. Bij een veilige rijstijl ben je geconcentreerd en denk je vooruit om op tijd te kunnen reageren. In deze toolbox staat verkeersveiligheid voor vrachtwagenchauffeurs centraal. De toolbox bevat nuttige tips over veilige rijtechnieken en hoe je omgaat met het rijgedrag van andere weggebruikers. 

3. Pesten

In de sector transport en logistiek krijgen werknemers vaak te maken met pestgedrag. Pesten kan leiden tot ziekte en ernstige mentale klachten. Als werkgever is het vaak moeilijk om pestgedrag tussen collega's op te merken. Het begint meestal met onschuldige grapjes voordat het escaleert. De toolbox ‘Pesten’ geeft informatie over pestgedrag en de gevolgen ervan. Het biedt werknemers ook concrete handvatten om pesten tegen te gaan.  

pesten op werkvloer, Toolbox STL voor veiligheid in transport en logistiek
agressie toolbox, man naast vrachtwagen

4. Agressie

Bij agressie maakt iemand bewust iets kapot of doet bewust iemand pijn. Agressief gedrag gebruikt iemand vaak om emoties of frustraties te uiten. Maar het komt bedreigend en aanvallend over. Als vrachtwagenchauffeur kom je agressie op de weg regelmatig tegen. Daarnaast kun je ook te maken krijgen met een overval. Marcel, zelf vrachtwagenchauffeur, deelt zijn ervaringen met agressie in het interview dat in deze toolbox staat. Verder geeft de toolbox inzicht in hoe vrachtwagenchauffeurs het beste kunnen omgaan met agressie. Ook biedt de toolbox hulp bij het nemen van maatregelen tegen agressie. 

5. Ongevallen en bijna-ongevallen

Werken in de transport en logistiek brengt risico’s met zich mee. Als werknemer hanteer je vaak zware voorwerpen, werk je met gevaarlijke stoffen en/of op grote hoogte. Het gaat meestal goed, maar één fout kan al fataal zijn. Daarom is het heel belangrijk dat werknemers ongevallen of bijna-ongevallen direct melden bij de leidinggevende. Zo voorkom je dat anderen dezelfde fouten maken. Deze toolbox behandelt de onderwerpen ongevallen en bijna-ongevallen. Met als doel: werknemers bewust maken en incidenten voorkomen.

Chauffeur schrikt, toolbox veilig rijden
Toolbox STL voor veiligheid in transport en logistiek

6. LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)

Tijdens een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) beoordeelt de werknemer of er gevaren zijn op de werkplek. En of hij/zij direct veilig aan het werk kan. Deze toolbox focust zich op de Laatste Minuut Risico Analyse. De toolbox besteedt aandacht aan:

 • Het doel van de LMRA.

 • Het uitvoeren van een LMRA.

 • Wat doe je als je een risico niet kunt wegnemen?

Wil je gebruik maken van de toolboxen transport en logistiek? Vraag ze direct aan!

7. Rijden bij mist en gladheid

Mist is verraderlijk. Plotseling kan een dikke mistbank het zicht sterk beperken. Het is lastig de omvang en dichtheid ervan in te schatten. Mist en gladheid veroorzaken veel ongelukken, soms fataal. Als werkgever is het belangrijk je bewust te zijn van deze gevaren en de werknemers te waarschuwen. Een vrachtwagenchauffeur moet bij mist extra alert zijn. De remweg is namelijk vaak langer, en de gevolgen bij een botsing zijn meestal ernstiger dan gemiddeld. Deze toolbox bevat preventieve maatregelen en tips, die onmisbaar zijn om gevaren te beperken.

Toolbox STL voor veiligheid in transport en logistiek
Veilig werken magazijn, man gevallen

8. Veilig gedrag in het magazijn

In Nederland werken zo’n 600.000 medewerkers in magazijnen. Daar zijn menselijke fouten de oorzaak van 80% van de ongevallen. Zelfs met de toenemende automatisering van werkzaamheden gebeuren er ongelukken. Transport- en hijsmiddelen brengen risico's met zich mee, zoals beknellingsgevaar, aanrijdingen en vallende goederen. Deze toolbox biedt tips en maatregelen om deze gevaren en andere risico's te beheersen, voor het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer. Leer hoe een werknemer veilig kan werken in het magazijn en beperk de kans op ongevallen.

9. Uitgerust onderweg

Vermoeidheid speelt bij 10% tot 20% van de verkeersongelukken een rol. Rijden in een vrachtwagen kost veel energie. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom is constant opletten en alert reageren nodig tijdens het rijden, op elk moment van de dag. Maar worden de symptomen van vermoeidheid wel herkend door de chauffeur? In deze toolbox geven we hierop antwoord. Daarnaast worden oorzaken en gevaren van vermoeidheid uiteengezet. De toolbox leert om fit achter het stuur te zitten, want voorkomen is beter dan genezen.

Chauffeur slapend, toolbox veilig rijden
Verstekeling vrachtwagen

10. Verstekelingen

Verstekelingen proberen vaak de oversteek naar Engeland te maken, wat zowel bij Calais als andere oversteekpunten gebeurt. Ze verstoppen zich in voertuigen of onder vrachtauto's. Dit kan emotionele reacties veroorzaken bij vrachtwagenchauffeurs. Het gedrag van verstekelingen kan vervelende gevolgen hebben voor zowel werkgevers als werknemers. Vrachtwagenchauffeurs zijn verplicht om de vereiste protocollen te volgen, voordat ze de weg op gaan. Deze toolbox geeft relevante informatie om op de juiste manier te handelen. Zo leert een vrachtwagenchauffeur omgaan met deze situaties en mogelijke problemen te beperken.  

Contact met medewerkers van STL

Vragen over de Toolboxen?

Neem contact met ons op.

Bel: 088 - 2596121

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?