Anne-Marieke Arendsen, Arbeid- en Organisatiedeskundige bij STL
Ervaringen

Hoe pak je ongewenst gedrag in de transport en logistiek aan?

Wat doet jouw bedrijf tegen ongewenste omgangsvormen? Voelen je medewerkers zich veilig om vrijuit te spreken? En ben je zelf iemand met het juiste voorbeeldgedrag? Anne-Marieke Arendsen, Arbeid- en Organisatiedeskundige bij STL, helpt bedrijven in transport en logistiek de juiste stappen te zetten.

‘Ongewenst gedrag kan zich in ieder bedrijf voordoen’, zegt Anne-Marieke. ‘Denk daarbij aan pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Dat gedrag veroorzaakt werkstress. Het kan veel impact hebben op medewerkers. En dus op je bedrijf.’ 

Bespreek gedrag met elkaar  

Veel bedrijven hebben een vertrouwenspersoon en een klachtenprocedure. ‘Maar daarmee ben je er nog niet’, waarschuwt Anne-Marieke. ‘Als er klachten zijn, ben je eigenlijk te laat. Je moet ook preventief aan de slag.’  In gesprek gaan met medewerkers is daarom belangrijk. Haar advies: ‘Neem daar de tijd voor. En stel de juiste vragen. Hoe gaan we binnen ons team met elkaar om? Vindt iedereen dat oké? Welke regels spreken we met elkaar af zodat we elkaar daar ook op aan kunnen spreken?’  

Stel grenzen en bewaak ze 

Ongewenst gedrag blijft vaak verborgen. En als omstanders het zien gebeuren, grijpen ze niet altijd in. ‘Mensen reageren er verschillend op. Wat voor de ene persoon grensoverschrijdend is, kan voor een ander acceptabel gedrag zijn. Een collega aanspreken met een bijnaam bijvoorbeeld. Of opmerkingen maken over iemands uiterlijk. Ach, daar moet je tegen kunnen, wordt dan vaak gezegd door een leidinggevende. Maar met zulke woorden keur je dat gedrag in feite goed. Het draagt niet bij aan een veilige werkomgeving. Ernstig pestgedrag staat zelfs in de top-3 van oorzaken van fysieke ongevallen op het werk.’  

Bied psychologische veiligheid 

‘In een veilige omgeving mogen mensen ook fouten maken, kritische vragen stellen of problemen aankaarten’, vervolgt Anne-Marieke. ‘Ze voelen dan psychologische veiligheid. 

Het geeft medewerkers het gevoel erbij te horen. Ze durven zich eerder uit te spreken tegenover hun leidinggevende, bijvoorbeeld als iets ze dwars zit.’ Dat heeft voordelen voor het bedrijf. ‘Medewerkers presteren beter als ze geen werkstress ervaren. Ze pakken ook eerder de ruimte om te leren en te groeien. En je loopt als werkgever minder kans dat goede medewerkers uit onvrede vertrekken.’ 

Doe aan zelfinspectie 

Anne-Marieke legt uit dat er ook bij een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) naar ongewenst gedrag en werkstress wordt gekeken. ‘Dan gaat het over de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van medewerkers. Met een actief PSA-beleid kun je een ziekmakende werksfeer voorkomen.’ Ze wijst op een handige online-tool van de Arbeidsinspectie. ‘Dat is een zelftest voor bedrijven over werkdruk en ongewenst gedrag. Wie hem invult, krijgt een lijst met verbeterpunten. Een goede basis voor een succesvolle aanpak!’ 

Laat STL je helpen 

‘Werkgevers kunnen ons altijd benaderen voor een check op hun PSA-beleid’, benadrukt de STL-adviseur. ‘We helpen ook bij het opstellen van een RI&E. Zijn er risico’s op het gebied van PSA? Dan kunnen we voor dat bedrijf een verdiepend onderzoek uitvoeren. Met de inzichten daaruit kun je stappen zetten om werkstress en ongewenst gedrag te beperken. Je krijgt er onze adviezen voor een effectieve aanpak bij!’  

Werken bij transport en logistiek

Nog vragen over PSA?

Neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Bel: 088 - 2596121

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?