Psychosociale arbeidsbelasting in de transport en logistiek
Tips & advies

Met psychosociale arbeidsbelasting (PSA) aan de slag?

Psychosociale arbeidsbelasting bestaat uit werkdruk en ongewenste omgangsvormen. PSA kan tot werkstress leiden, de belangrijkste oorzaak van verzuim in onze sector. Als werkgever ben je verplicht PSA-beleid op te stellen én uit te voeren. Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) helpt je met de bouwstenen voor een aanpak!

1 op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd, (seksueel) geïntimideerd of heeft te maken met agressie of geweld op de werkvloer. Ook bij aanhoudend te hoge werkdruk ontstaat werkstress. Slaapproblemen, burn-out of depressie kunnen er het gevolg van zijn. Je raakt daardoor mensen kwijt. Bovendien kun je door verzuim voor hoge kosten komen te staan. 

Werkstress voorkomen

Door de werkdruk binnen de perken te houden en ongewenste omgangsvormen te bestrijden, bied je medewerkers meer veiligheid tijdens hun werk. In het volgende filmpje komt het belang van PSA-beleid naar voren. 

Stress in de transport en logistiek

Wat is Psychosociale arbeidsbelasting is en wat zijn de gevolgen hiervan?

2 minuten en 18 seconden

PSA-beleid

PSA is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de aanpak van PSA in jouw organisatie. Als er op basis van bijvoorbeeld de RI&E risico's zijn op het vlak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) binnen je organisatie, dan moet je een verdiepende RI&E PSA (laten) uitvoeren.

Voordelen van een PSA-aanpak

Het uitvoeren van het PSA-beleid levert niet alleen een lager verzuim op. Je kunt ook denken aan:

 • Hogere tevredenheid medewerkers;
 • Betere werksfeer;
 • Hogere productiviteit;
 • Minder schades en ongevallen.
“STL biedt handige tools om je PSA-beleid op te zetten en uit te voeren”

Hoe pak je het aan?

Een PSA-aanpak begint bij onderzoek. Voor het in kaart brengen van PSA kun je een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitvoeren. In samenspraak met de sector transport en logistiek heeft STL daar de Branche-RI&E voor ontwikkeld. Dit online-instrument kun je kosteloos gebruiken als je bent aangesloten bij SOOB. Zó kom je te weten waar in jouw bedrijf de risico’s liggen, bijvoorbeeld als het gaat om werkstress.

Vervolgens ga je medewerkers vragen naar hun de beleving van de PSA. Dit verdiepend onderzoek moet voldoen aan enkele criteria:

 • De toegepaste methode is getoetst door een arbeids- en organisatiedeskundige; 
 • De vragenlijst is gevalideerd; 
 • Er volgt een rapportage van het onderzoek;
 • Er komt een plan van aanpak uit voort.


Ook bij dit verdiepend onderzoek steekt STL de helpende hand uit. Je kunt je medewerkers bevragen door ze onze Inzetbaarheidscheck te laten doen. Deze gevalideerde vragenlijst voldoet aan alle criteria. Je medewerkers geven online antwoord op de vragen. Jijzelf krijgt daar op verzoek een (geanonimiseerde) rapportage van. Daarmee kun je jouw PSA-beleid verder vormgeven.

Wat kun je nu al doen?

Wil je ongewenst gedrag ombuigen naar gewenst gedrag? Met de volgende acties kun je vandaag al een begin maken:

 • Geef bij je medewerkers aan wat gewenst gedrag is en maak omgangsvormen bespreekbaar (hierdoor werk je aan de gewenste bedrijfscultuur);
 • Richt je werkprocessen opnieuw in, bijvoorbeeld om te voorkomen dat personen alléén werken in het warehouse;
 • Stel een vertrouwenspersoon aan;
 • Stel een klachtencommissie in.
Webinars van het Sectorinstituut Transport en Logistiek

Webinar psychosociale arbeidsbelasting

44 minuten

De Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) stelt handige checklists beschikbaar. Vul ze in en krijg direct praktische tips!

Contact met medewerkers van STL

Nog vragen over PSA?

Neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Bel: 088 - 2596121

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?