Rechten en plichten arbowet
Tips en adviezen

De belangrijkste rechten en plichten in de Arbowet

De Arbowet geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen. Op deze pagina vind je de belangrijkste verplichtingen en regels van de Arbowet voor de transport en logistiek.

De belangrijkste verplichtingen en regels van de Arbowet

  • Werknemers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. 
  • De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht. 

Om dit als werkgever goed te regelen stel je een arbobeleid op. Een arbobeleid is het beleid dat je als werkgever binnen je bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers en een hogere productiviteit.

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een Arbobeleid?

Onderdelen van een arbobeleid zijn onder andere: 

  • Een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): Een RI&E is een checklist om alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in je bedrijf vast te stellen. Op basis van de risico’s maak je een plan van aanpak om deze risico’s te beperken. 
  • Een arbodienst of bedrijfsarts:  Bij ziekteverzuim moet de begeleiding van de zieke werknemer door een bedrijfsarts worden uitgevoerd volgens de Wet Verbetering Poortwachter.
  • Een preventiemedewerker: Bedrijven zijn verplicht om minimaal één medewerker aan te wijzen als preventiemedewerker. Heeft een bedrijf minder dan 25 werknemers, dan mag deze rol worden uitgevoerd door de werkgever zelf.
  • Bedrijfshulpverlening: Binnen het bedrijf moet minimaal één bedrijfshulpverlener aanwezig zijn.
  • Voorlichting: Als werkgever dien je regelmatig voorlichting en instructies te geven over veilig werken.
  • Preventiespreekuur: Werknemers hebben vrije toegang tot een bedrijfsarts via het preventiespreekuur en kunnen altijd in gesprek gaan met de preventiemedewerker.
  • Melden ernstige ongevallen: Werkgevers melden ernstige ongevallen op het werk bij Inspectie SZW
  • Vertrouwenspersoon:  Werknemers kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon.


Wat moet je als werkgever nog meer regelen?

Privacy 

Sinds 25 mei 2018 is geldt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Kern is dat de regels voor organisaties om de privacy van persoonsgegevens te waarborgen zijn aangescherpt. Als een organisatie persoonsgegevens verwerkt, dan hoort de persoon van wie gegevens worden verwerkt op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie die de gegevens verwerkt en het doel van de gegevensverwerking. De gegevensverwerking moet op een passende manier worden beveiligd. 

 

Een veilige werkomgeving

Als werkgever ben je verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving.

De Arbocatalogus beschrijft op welke wijze werkgevers en werknemers in de transport en logistiek invulling geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbowet. De wettelijk grondslag wordt per onderwerp aangegeven.    

In het oplossingenboek van STL vind je gelijk handige oplossingen.

Veelgestelde vragen

Contact met medewerkers van STL

Meer weten over de rechten en plichten van de arbowet?

Neem contact op met onze adviseurs. Zij helpen je graag verder.

Bel: 088 – 2596121

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kuns ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?