Arbocatalogus / Psychosociale arbeidsbelasting

Agressie en geweld

Onderwerpen op deze pagina

 • Oplossingenboek

  Inventarisatie

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Het is van belang om in kaart te brengen waar de medewerkers te maken kunnen krijgen met agressie en geweld. Bijvoorbeeld op welke routes en bij welke werkzaamheden.  
   

 • Oplossingenboek

  Maatregelen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkzaamheden en de inzet van de medewerkers worden afgestemd op de risico's op agressie en geweld. Periodiek wordt nagegaan of de maatrgelen nog voldoende zijn.
   

 • Oplossingenboek

  Melding en registratie

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Het is van belang om incidenten te melden voor de registratie en analyse van het incident. Zonder melding kunnen geen maatregelen genomen worden om herhalingen te voorkomen. 
   

 • Oplossingenboek

  Nazorg

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Nazorg voor een chauffeur bloot gesteld aan agressief gedrag is geregeld.
   

 • Oplossingenboek

  Protocol

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  In een protocol is vastgelegd hoe medewerkers agressie en geweld zoveel mogelijk kunnen voorkomen. In het protocol is ook opgenomen hoe de medewerker dient te handelen bij blootstelling aan agressie en geweld.

 • Oplossingenboek

  Voorlichting en instructie

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De chauffeur is op de hoogte wat hij moet doen indien hij te maken heeft met agressief gedrag of hoe hij beginnend agressief gedrag kan ombuigen. De gemaakte afspraken zijn bijvoorbeeld opgenomen in het chauffeurshandboek of besproken tijdens een werkoverleg. De chauffeur is ook op de hoogte waar en wanneer hij met agressie en geweld te maken kan krijgen.
   

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via: