Arbocatalogus / Tank-silovervoer

Lawaai pompinstallatie wagen

Onderwerpen op deze pagina

 • Oplossingenboek

  Gehoorbescherming

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Bij een geluidsniveau van 80 dB(A) stelt de werkgever gehoorbescherming beschikbaar en vervangt deze indien nodig. Het gebruik van de gehoorbescherming is verplicht boven een geluidsniveau van 85 dB(A) en wordt aanbevolen bij een geleuidsniveau tussen de 80 en 85 d B(A). De demping van de gehoorbescherming dient dusdanig te zijn dat het geluidsniveau in de gehoorgang de 80 dB(A) niet overschrijdt.
   

 • Oplossingenboek

  Onderhoud pompinstallatie

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De aanwezige voorzieningen voor het verlagen van het geluid van de pompinstallatie van de wagen worden periodiek onderhouden. Ook de pompinstallatie wordt periodiek onderhouden om onnodig toename van het geluidsniveau tegen te gaan.
   

 • Oplossingenboek

  Pakket van eisen

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Bij aanschaf van een tank- en silowagen wordt het geluidsniveau tijdens het gebruik van de (eigen)pompinstallatie van de wagen opgenomen in het pakket van eisen. Het streven is een zo laag mogelijk geluidsniveau.

 • Oplossingenboek

  Vaststellen geluidsniveau pompinstallatie eigen wagen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Er zijn vier mogelijkheden voor het vaststellen van het geluidsniveau van de pompinstallatie van de eigen wagen:

  • Het geluidsniveau staat in de gebruikershandleiding.
  • Staat het geluidsniveau niet in de gebruikershandleiding dan wordt het opgevraagd bij de leverancier.
  • Is het geluidsniveau niet bekend dan wordt het geluid gemeten volgens het 'NEN-EN-ISO-9612-2009 meet- en beoordelingsprotocol'.
  Na vaststelling van het geluidsniveau wordt vastgesteld wat de tijdsduur is dat de chauffeur blootgesteld wordt aan het geluid en op welke afstand dit van de pompinstallatie is. Op basis hiervan wordt een correctiefactor toegepast om de dagdosis te bepalen.
 • Oplossingenboek

  Voorlichting, instructie en toezicht

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever licht de werknemers in over:

  • Schadelijk geluid.
  • De gevolgen van blootstelling aan schadelijk geluid. 
  • De signalen van (beginnende) gehoorbeschadiging.
  • De blootstelling aan geluid van de pompinstallatie. 
  • De maatregelen die hij getroffen heeft.
  • Welke gehoorbescherming beschikbaar is.
  • De voor- en nadelen van de diverse soorten.
  • Wanneer wat gebruikt dient te worden en op welke manier.
  • Bijdrage van het geluid uit de omgeving (bijvoorbeeld op de laad- en losplaatsen).
  • Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek om (vroegtijdig) gehoorbeschadiging op te sporen.
  Tenslotte houdt de werkgever toezicht op het gebruik van de gehoorbescherming.
Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de arbocatalogus?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via: