Je rijbewijs halen en leren en werken in de transport en logistiek
Jaarrapportage 2022 Transport en Logistiek

Leven lang ontwikkelen sector transport en logistiek

De arbeidsmarkt verandert, kennis en vaardigheden verouderen. Door technologisering en digitalisering worden er steeds hogere en andere eisen aan werknemers gesteld. Het is belangrijk dat werknemers zichzelf kunnen blijven uitdagen. Groei in persoonlijke ontwikkeling en doelgerichte opleidingen dragen hieraan bij.

Een leven lang ontwikkelen in de sector transport en logistiek

Als werkenden zich blijven ontwikkelen is de kans groter dat zij inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt en niet uitvallen. Werkgevers kunnen daaraan bijdragen door leren en ontwikkelen vanzelfsprekend te maken voor iedereen.

Leermogelijkheden

De aanwezigheid van een opleidingsbudget kan een stimulans zijn voor werknemers om zich te blijven ontwikkelen. Twee op de vijf bedrijven in de sector heeft budget voor niet-verplichte opleidingen (opleidingen die niet noodzakelijk zijn om je werk te mogen doen, code 95 is bijvoorbeeld wél verplicht). In 2020 was dat nog ruim 20%. In de sector ervaart 29% van de werknemers voldoende leermogelijkheden: mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Dit is lager dan in de beroepsbevolking (39%). Vooral vrachtwagenchauffeurs en mannelijke werknemers ervaren weinig leermogelijkheden. Ruim de helft (54%) van de werknemers vindt dat zijn leidinggevende de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden stimuleert. Dit is toegenomen ten opzichte van 2020 (48%).

Behoefte aan ontwikkelen werkenden

Werkenden in Nederland zijn vaak van mening dat ze over het algemeen over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om hun werk goed te kunnen doen en ervaren geen directe scholingsbehoefte. Ook in de sector transport en logistiek vinden de meeste (3 op de 4) werknemers dat hun kennis en vaardigheden goed aansluiten bij wat nodig is voor hun functie. Dit is, net als in geheel Nederland, de afgelopen jaren stabiel gebleven. Flexwerkers vinden minder vaak dat hun kennis en vaardigheden goed aansluiten bij hun functie dan werknemers in tijdelijke of vaste dienst.

Volgen van een niet-verplichte opleiding

Ongeveer één op de zes (16%) werknemers in de sector heeft in het afgelopen jaar een niet-verplichte opleiding gevolgd. Dit is minder dan in 2021, toen lag dit op ruim 20%. Vooral oudere werknemers en flexmedewerkers zijn niet van plan om een niet-verplichte opleiding te volgen. De belangrijkste reden voor werknemers om een niet-verplichte opleiding te volgen is, net als in de voorgaande jaren, het huidige werk beter te kunnen doen. Werknemers noemen deze reden wel minder vaak dan in de afgelopen twee jaar. Daarna volgt ‘om kunnen gaan met toekomstige veranderingen in mijn huidige baan’. Deze reden wordt in 2022 juist vaker genoemd dan in de jaren ervoor.

Loopbaanadvies

Soms kan het noodzakelijk zijn om ander werk te gaan doen. Als werknemers denken hulp nodig te hebben bij het vinden van een nieuwe baan (bijna 1 op de 3) zijn de belangrijkste drie gewenste vormen van hulp: bemiddeling (51%), het vergroten van sollicitatievaardigheden (41%) en loopbaanadvies (36%). Ouderen hebben vaker behoefte aan bemiddeling dan jongere werknemers. Werknemers van 35 tot 55 jaar hebben juist vaker behoefte aan loopbaanadvies, vergroten van sollicitatievaardigheden en het bijwerken van hun opleiding.

SOOB Subsidiepunt

Werkgevers die medewerkers willen opleiden voor een branche kwalificerend certificaat of diploma, kunnen bij SOOB Subsidiepunt terecht. De keuze uit opleidingen is breed en varieert van opleidingen voor chauffeur en logistiek personeel tot opleidingen voor het middenkader. Ook voor medewerkers in de sectoren verticaal transport en verhuizen is er een breed scala aan opleidingen met subsidie. Kijk hiervoor op www.soobsubsidiepunt.nl.

Medewerkers die zich willen ontwikkelen of doorgroeien in hun functie, kunnen via SOOB ook een persoonlijk opleidingsbudget aanvragen. Dit betreft opleidingen die niet opleiden voor een branche kwalificerend certificaat of diploma. Kijk hiervoor bij de mogelijkheden voor opleidingen.

Jaarrapportage 2022 thema 

leven lang ontwikkelen

Download hier het thema leven lang ontwikkelen van de Arbeidsmarktrapportage 2022


Download het bestand (5,31MB)


Jaarrapportage 2022 thema 

leven lang ontwikkelen

Download hier het thema leven lang ontwikkelen van de Arbeidsmarktrapportage 2022


Download het bestand (0,32MB)


Blijf op de hoogte van nieuws in de transport en logistiek

Blijf op de hoogte

Ontvang wekelijks het laatste nieuws over werken in de transport en logistiek in je mailbox.

Schrijf je in!
Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen? We helpen je!

STL werkt continu aan verbetering. Heb je een klacht of een verbeterpunt? Meld het ons!

Bel: 088 - 2596111

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?