Je rijbewijs halen en leren en werken in de transport en logistiek
Jaarrapportage 2023 Transport en Logistiek

Leven lang ontwikkelen sector transport en logistiek

De arbeidsmarkt verandert, kennis en vaardigheden verouderen. Door technologisering en digitalisering worden er steeds hogere en andere eisen aan werknemers gesteld. Het is belangrijk dat werknemers zichzelf kunnen blijven uitdagen. Groei in persoonlijke ontwikkeling en doelgerichte opleidingen dragen hieraan bij.

Een leven lang ontwikkelen in de sector transport en logistiek

Als werkenden zich blijven ontwikkelen is de kans groter dat zij inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt en niet uitvallen. Werkgevers kunnen daaraan bijdragen door leren en ontwikkelen vanzelfsprekend te maken voor iedereen.

Leermogelijkheden

De aanwezigheid van een opleidingsbudget kan een stimulans zijn voor werknemers om zich te blijven ontwikkelen. Twee op de vijf bedrijven in de sector heeft budget voor niet-verplichte opleidingen (opleidingen die niet noodzakelijk zijn om je werk te mogen doen, code 95 is bijvoorbeeld wél verplicht). In 2020 was dat nog ruim 20%. Ruim de helft van de werknemers in de sector vindt dat hij op zijn werk steeds weer nieuwe dingen leert. En bijna de helft vindt dat hij in zijn werk zijn sterke punten kan ontwikkelen. Voor veertig procent biedt zijn baan voldoende mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Op basis van de antwoorden op deze drie stellingen blijkt dat negentien procent van de werknemers in de sector zijn ontwikkelingsmogelijkheden als hoog inschat. Landelijk schat 13% van de werknemers zijn ontwikkelingsmogelijkheden als hoog in. Opvallend is dat in de sector ook een groter deel minder ontwikkelingsmogelijkheden heeft (27% in de sector versus 17% landelijk). Jongere werknemers ervaren meer ontwikkelingsmogelijkheden dan oudere werknemers. Chauffeurs ervaren juist minder mogelijkheden.

Behoefte aan ontwikkelen werkenden

Werkenden in Nederland zijn vaak van mening dat ze over het algemeen over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om hun werk goed te kunnen doen en ervaren geen directe scholingsbehoefte. Ook in de sector transport en logistiek vinden de meeste (3 op de 4) werknemers dat hun kennis en vaardigheden goed aansluiten bij wat nodig is voor hun functie. Vrachtwagenchauffeurs en werknemers ouder dan 35 jaar vinden vaker dat hun kennis en vaardigheden goed aansluiten bij hun functie dan niet-chauffeurs en jongere werknemers.

In 2021 heeft bijna de helft van de werknemers in de sector transport en logistiek behoefte aan een opleiding/cursus. In 2018 was dit nog één op de drie.

Volgen van een niet-verplichte opleiding

Ongeveer één op de 5 (22%) werknemers in de sector heeft in het afgelopen jaar een niet-verplichte opleiding gevolgd. Dit is meer dan in 2022, toen was dit aandeel 16%, maar vergelijkbaar met de jaren voor 2022. Vooral oudere werknemers en flexwerkers zijn niet van plan om een niet-verplichte opleiding te volgen. De belangrijkste reden voor werknemers om een niet-verplichte opleiding te volgen is, net als in de voorgaande jaren, het huidige werk beter te kunnen doen. De reden ‘om te kunnen gaan met toekomstige veranderingen’ wordt in 2023 iets vaker genoemd dan in de jaren daarvoor.

Loopbaan

In 2022 verwachtte 87% van de werknemers dat ze hun baan het komende jaar zouden houden. 6% is van plan het komende jaar van baan te veranderen. Oudere werknemers verwachten vaker hun baan te behouden en zijn minder vaak van plan om van baan te veranderen. De helft van de werknemers in de sector transport en logistiek vindt dat er voor hen voldoende mogelijkheden voor ander werk zijn in hun huidige bedrijf, als zij het willen. Dit geldt vaker voor niet-chauffeurs en jonge werknemers. Chauffeurs en werknemers ouder dan 55 jaar vinden juist minder vaak dat er voldoende mogelijkheden zijn voor ander werk. Bijna 30% antwoordt neutraal op de stelling.

SOOB Subsidiepunt

Werkgevers die medewerkers willen opleiden voor een branche kwalificerend certificaat of diploma, kunnen bij SOOB Subsidiepunt terecht. De keuze uit opleidingen is breed en varieert van opleidingen voor chauffeur en logistiek personeel tot opleidingen voor het middenkader. Ook voor medewerkers in de sectoren verticaal transport en verhuizen is er een breed scala aan opleidingen met subsidie. Kijk hiervoor op www.soobsubsidiepunt.nl.

Medewerkers die zich willen ontwikkelen of doorgroeien in hun functie, kunnen via SOOB ook een persoonlijk opleidingsbudget aanvragen. Dit betreft opleidingen die niet opleiden voor een branche kwalificerend certificaat of diploma. Kijk hiervoor bij de mogelijkheden voor opleidingen.

Jaarrapportage 2023 thema 

leven lang ontwikkelen

Download hier het thema leven lang ontwikkelen van de Arbeidsmarktrapportage 2023

Download het bestand (1,1 MB)

Blijf op de hoogte van nieuws in de transport en logistiek

Blijf op de hoogte

Ontvang 2-wekelijks het laatste nieuws over werken in de transport en logistiek in je mailbox.

Schrijf je in!
Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen? We helpen je!

STL werkt continu aan verbetering. Heb je een klacht of een verbeterpunt? Meld het ons!

Bel: 088 - 2596111

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?