Oplossingenboek / Onderhoudswerkplaats

Gevaarlijke (las)dampen en stof

 • Oplossingenboek

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Beschikbaar stellen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen: bij slijpen een stofmasker, bij elektrisch lassen een P3 masker of overdrukkap (type TH2 of TH3) met FFP2 of FFP3 filter.

   
  De persoonlijke beschermingsmiddelen worden periodiek onderhouden en indien nodig vervangen.
 • Oplossingenboek

  Voorzieningen bij dampen en stof

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beperken:

  • Ruimte - en plaatselijke ventilatie zijn voldoende bij laswerkzaamheden.
  • De ventilatievoorzieningen worden periodiek gecopnmjtroleerd en onderhouden.
  • Een aantal lasdampen, zoals bijvoorbeeld RVS, worden direct naar buiten afgevoerd.
  • Bij slijpwerkzaamheden een afzuigvoorziening op het arbeidsmiddel aanbrengen of zorgen voor plaatselijke afzuiging (vast of mobiel). Als vonken vrijkomen, brandbare zaken afdekken of verplaatsen.
  • Werkzaamheden waarbij stof vrijkomt op een aparte, afgeschermde plaats uitvoeren.

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geƫvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?