Oplossingenboek / Psychosociale arbeidsbelasting

Ongewenst gedrag

 • Oplossingenboek

  Nazorg

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Nazorg voor klager en beklaagde is geregeld.

 • Oplossingenboek

  Signaleren en melden

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Signalen van ongewenst gedrag worden opgepakt. En werknemers melden ongewenst gedrag.  
   

 • Oplossingenboek

  Standpunt innemen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Het bedrijf heeft een standpunt ingenomen over het niet tolereren van ongewenst gedrag, zoals discriminatie, pesten, agressie en seksuele intimidatie. Dit standpunt is bekend bij elke werknemer. Bijvoorbeeld door het op te nemen in het personeelshandboek of het te bespreken tijdens een werkoverleg. 
   

 • Oplossingenboek

  Voorlichting en instructie

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werknemer is op de hoogte wat hij moet doen indien hij te maken heeft met ongewenst gedrag. De gemaakte afspraken zijn bijvoorbeeld opgenomen in het chauffeurshandboek of zijn besproken tijdens een werkoverleg.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geƫvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?