Oplossingenboek / Warehouse-Distributiecentrum-Magazijn

Rolcontainer, dolly en rolly

 • Oplossingenboek

  Aanschaf wielen

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  De keuze van de wielen wordt opgenomen in het pakket van eisen bij de aanschaf van een rolcontainer. De wielen worden afgestemd op de werkomgeving (bijvoorbeeld stoffig, koud), de ondergrond, de gewenste frequentie van onderhoud en vervanging en de rolweerstand.

  De tipkaart is onderdeel van het oplossingenboek.
  Tipkaart wiel rolcontainer

 • Oplossingenboek

  Benodigde kracht

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  De kracht voor het op gang brengen van een rolcontainer wordt beperkt tot 30 kilogram en voor het op gang houden 20 kilogram. Bij incidenteel verplaatsen van een rolcontainer wordt een startkracht van 50 kilogram niet overschreden.

 • Oplossingenboek

  Drempels en obstakels

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Drempels en obstakels worden vermeden, zijn ze toch aanwezig dan worden drempelplaten gebruikt.
   

 • Oplossingenboek

  Grip rolcontainer

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Een rolcontainer heeft een grip tussen schouder- en heuphoogte en bij voorkeur op borsthoogte.
   

 • Oplossingenboek

  Loopafstand

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De loopafstand wordt zo veel mogelijk beperkt.
   

 • Oplossingenboek

  Nader onderzoek

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Er is onderzoek verricht naar de trek- en duwkrachten tijdens het gebruik van rolcontainers gerelateerd aan de beladingsgraad en de ondergrond. Dit heeft geleid tot een aangepast schema waarin de vraag beantwoord wordt of de rolcontainer het juiste hulpmiddel is.

  Brochure Gezond werken met rolcontainers
   

 • Oplossingenboek

  Onderhoud wielen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Zijn de rolcontainers in eigendom dan wordt een onderhoudsschema van de wielen opgesteld (bijvoorbeeld 1 x per half jaar periodieke controle en onderhoud) en een plan om rolcontainers met kapotte wielen uit het werkproces te halen.
  Zijn de rolcontainers niet in eigendom, dan worden met de eigenaar afspraken gemaakt over het onderhoud van de wielen en het plan van aanpak om rolcontainers met kapotte wielen uit het werkproces te halen.
   

 • Oplossingenboek

  Voorlichting, toezicht en instructie

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever informeert de werknemers over het arbeidsrisico en geeft instructies hoe hiermee in de praktijk om te gaan. Hij houdt toezicht op de naleving hiervan. De werknemer zorgt, naar vermogen, in zijn doen en laten tijdens het werk voor zijn eigen veiligheid en gezondheid, die van collega’s en van anderen.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?