Voorwaarden en privacy

Hoe gaan wij om met de nieuwe AVG?

Persoonsgegevens en privacy

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacy rechten van betrokkenen;
  • meer regels voor organisaties om aan te tonen dat ze voldoen aan hun verantwoordingsplicht;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden binnen de EU voor alle Europese privacytoezichthouders. 

Kijk hier voor meer info over de AVG 

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen wij niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Wij moeten daarvoor een zogeheten doelbinding en/of wettelijke grondslag hebben.

 Kijk hier voor meer info over de typen persoonsgegevens 

Sectorinstituut en jouw persoonsgegevens

Ook wij moeten per 25 mei voldoen aan de AVG en zijn hiermee al een heel stuk gevorderd. Zo is er een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld die intern toeziet op het naleven van de AVG en is het Privacybeleid aangepast conform de nieuwe wetgeving. Daarnaast is er een register opgesteld waarin per systeem is opgenomen welke verwerkingen het Sectorinstituut uitvoert met gegevens van betrokkenen, waarom en hoe lang ze worden bewaard. Ook is er een data protection impact assessment uitgevoerd. Dit instrument brengt de mogelijke privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart. Wij hebben vervolgens een aantal maatregelen genomen om de onderkende verwerkingsrisico’s te verkleinen.

 Veiligheid van jouw gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van werkgevers en werknemers in de sector transport en logistiek. De veiligheid van jouw gegevens vinden wij belangrijk. Vandaar dat wij alleen gegevens verzamelen en verwerken die nodig zijn voor de dienst of het product dat je van ons afneemt. Daarnaast hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze gegevens te beschermen. Je hebt uiteraard altijd het recht op inzage en indien nodig correctie van de gegevens die wij van jou verwerken. Wanneer je geen diensten meer van ons afneemt, en er uiteindelijk geen doelbinding of wettelijke grondslag meer is voor de verwerking van jouw gegevens, worden deze na de vastgestelde bewaartermijn verwijderd.

 Uitwisselen van gegevens

Uitsluitend medewerkers van het Sectorinstituut en direct betrokken leveranciers, als dit nodig is voor de uitvoering, hebben op een veilige manier toegang tot jouw gegevens. Verder niemand.

 Meer weten?

Het spreekt voor zich dat wij ons houden aan alle wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming. Je leest hier meer over in onze privacy statement

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Meer weten?

Wil je meer weten over onze aanpak, jouw gegevens of de bescherming van jouw privacy?

Bel: 088 - 2596111

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?