Ralph Morren
Ervaringen met laaggeletterdheid

CTS GROUP helpt laaggeletterde statushouders met taallessen

‘Je krijgt er veel loyaliteit en betrokkenheid voor terug’, zegt Ralph Morren, HR-manager bij CTS GROUP. Hij doelt op de taallessen die zijn bedrijf verzorgt voor statushouders. ‘Het zijn vaak mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen, maar die met een beetje hulp goed in ons bedrijf passen.’

Deel deze pagina

Inzetten van statushouders

‘We zochten naar creatieve oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten’, blikt Ralph Morren drie jaar terug. ‘Daarbij kwamen we in contact met BWorkz, specialist in het begeleiden en inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij wezen ons op de groep statushouders.’

Logistieke taal  

Veel statushouders zijn ingeburgerd en wonen al jaren in Nederland. Ze mogen werken, willen dat ook, maar komen soms moeilijk uit de bijstand. ‘We konden in de zomer van 2019 en daarna in totaal twaalf statushouders in klasjes plaatsen. Van deze mensen weet je dat ze een taalachterstand hebben.’ De projectleider en NT2-docent van BWorkz zetten de taallessen op. ‘Die waren helemaal geënt op de logistiek. De mensen leerden de Nederlandse taal van de werkpraktijk. Ook werd er gebruik gemaakt van een fotograaf die zelf foto’s in ons bedrijf maakte. Die dienden als lesmateriaal.’ 

MVO-doelstellingen  

Na de eerste groep statushouders volgden nog twee lichtingen. ‘We zagen het niet als een manier om aan goedkope arbeidskrachten te komen. We moesten als bedrijf er juist in investeren, omdat er ook veel begeleiding vanuit ons benodigd was.’ Morren liet zich vooral door de MVO-doelstellingen van CTS GROUP leiden. ‘Je kunt ze wellicht niet allemaal een contract aanbieden, maar met alles wat ze leren versterken ze hun positie op de arbeidsmarkt. Je helpt ze een nieuw leven op te bouwen.’ 

Rekening houden met cultuurverschillen  

‘Je moet ook je leidinggevenden en de directe collega’s op de werkvloer meenemen’, vervolgt hij. ‘Anders verdwijnt de draagkracht en acceptatie.’ Hij noemt de cultuurverschillen die tot miscommunicatie kunnen leiden. ‘Wat autochtone Nederlanders normaal vinden, is lang niet altijd vanzelfsprekend voor een statushouder. Dat je je afmeldt als je een afspraak hebt met de gemeente bijvoorbeeld.’ Er staat een enorme motivatie tegenover, weet hij inmiddels. ‘Sommigen zijn met gezinshereniging bezig. Dan is het hebben van een inkomen ontzettend belangrijk.’  

Samenwerken

Morren zou graag zien dat bedrijven vaker samenwerken. ‘Soms heb je maar één of twee personen in je bedrijf die taallessen nodig hebben. Samen kun je dan een klas volmaken en voor een docent zorgen. Dan maak je het ook behapbaar.’  

Signaleren  

Het is overigens lang niet altijd eenvoudig laaggeletterde mensen uit je eigen organisatie te pikken, geeft hij toe. ‘Als iemand veel examens nodig heeft om zijn bijscholing af te ronden, kan dat een signaal zijn. Er zijn situaties bekend van mensen die aangeven hun leesbril niet bij zich te hebben, om daarna te vragen of jij die brief wilt voorlezen. Mensen die de taal niet machtig zijn, hebben trucjes bedacht om dat te verbergen. Maar deze situaties zijn wij nog niet tegengekomen. In het signaleren kan ook voor ons nog een uitdaging liggen.’   

Hij hoopt dat bedrijven in Haarlemmermeer en omstreken het initiatief van CTS GROUP zullen volgen. ‘Als ze het oppikken levert dat altijd een goede spin-off op. Wij hadden bijvoorbeeld een jonge statushouder die nu bij ons een BBL-opleiding in de logistiek volgt. Die hebben we gewonnen voor de sector.’ 

Eerste hulp bij laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid onder Nederlandse medewerkers is lastig te signaleren. Ze houden dat vaak verborgen door schaamte. Velen weten hun gebrekkige lees- en schrijfvaardigheid ook slim te verbloemen. Voor deze groep zijn subsidiabele NT1-taallessen beschikbaar.  

Het NT2-lesaanbod is bedoeld voor medewerkers voor wie het Nederlands een vreemde of tweede taal is. Internationale arbeidskrachten of statushouders behoren tot deze groep. Voor de transport- en logistieke sector zijn interessante NT2-trajecten beschikbaar. Bedrijfsspecifieke werkprocessen worden daarbij in het lesmateriaal meegenomen. De NT2-trajecten kunnen ook het werven van ‘alternatieve ’ anderstalige arbeidskrachten ondersteunen.  

STL helpt bedrijven die aan de slag willen hun medewerkers taalvaardig te maken en om daarmee laaggeletterdheid onder hun medewerkers willen terug te dringen. 

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Meer weten? Bel ons voor advies!

Wij komen graag met je in contact voor een goed gesprek over laaggeletterdheid.

Bel: 088 - 2596111

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?