Veilig werken in de transport en logistiek
Tips en advies

RI&E opstellen voor transport en logistiek

Het maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is heel belangrijk. Het is de eerste stap om jouw werkplek veiliger en gezonder te maken. Bij een RI&E (lijst met alle risico’s) hoort een plan van aanpak (hoe je dit gaat aanpakken). Hieronder lees je hoe je een RI&E opstelt én een plan van aanpak maakt.

RI&E opstellen met hulp(middel)

Je kunt zelf een RI&E maken met verschillende hulpmiddelen. STL heeft een handig hulpmiddel dat je helpt om de risico's op je werk op een rij te zetten: de Branche-RI&E. Je vult hiervoor een vragenlijst in. De antwoorden op die vragen zijn de basis voor het plan van aanpak dat je daarna maakt. In een plan van aanpak staat wat je gaat doen om de risico’s aan te pakken. 

Wie mag een RI&E opstellen? Als je een klein bedrijf hebt, dan kun je veel zelf doen met hulp van je werknemers. Heb je een groter bedrijf waardoor het ingewikkelder is? Dan zijn er mensen die je kunnen helpen bij het maken van een RI&E. Bijvoorbeeld een Arbo deskundige of een preventiemedewerker.

Kosten opstellen RI&E

Het maken van een RI&E kost tijd en geld. Omdat je misschien hulp nodig hebt van een expert, zoals iemand die alles weet van veilig werken. Bijvoorbeeld een Arbo deskundige. Je RI&E laten toetsen kost geld. Soms kost het geld om je bedrijf beter en veiliger te maken.

Ben je aangesloten bij SOOB? Dan kun je gratis gebruikmaken van de Branche-RI&E om de RI&E te maken. Dat is een online-instrument dat STL speciaal voor de sector transport en logistiek heeft gemaakt. 

Aan de slag met het maken van je RI&E

Je gaat nu je RI&E opstellen en een plan van aanpak RI&E maken! Dat doe je met de volgende stappen:

Stap 1 Inventariseren

Eerst kijk je naar waar de risico’s zijn op je werk. Je kijkt niet alleen naar lichamelijke risico’s, zoals plekken waar je kunt uitglijden, zware dingen moet tillen of waar lawaai is. Je let bijvoorbeeld ook op werkdruk, bijvoorbeeld lange rijtijden voor chauffeurs of te veel werk moeten doen in te korte tijd. Of je let op stress, bijvoorbeeld omdat er een strak leverschema is. Ook let je op gelijke behandeling van mensen, de inrichting van werkplekken en brandveiligheid. Schrijf alle risico’s die je ziet en hoort op. Dat wordt de basis van je RI&E en Plan van Aanpak.

Stap 2 Evalueren

Je gaat nu bepalen welke risico’s op je werk de meeste aandacht nodig hebben. Denk aan veiliger werken met gevaarlijke stoffen. Of betere stoelen op kantoor. Je kijkt naar elk risico dat je hebt gevonden. Je vraagt je af hoe vaak iets kan gebeuren en hoe erg het is als het gebeurt. De risico’s die het vaakst kunnen voorkomen en het ergst zijn, zet je bovenaan je lijst en pak je als eerste aan. Hiermee maak je je werkplek stap voor stap veiliger.

Stap 3 Plan van aanpak maken

Je aantekeningen zijn de basis voor het maken van je plan van aanpak. Voor elk risico maak je een plan. Wat moet er gebeuren om de risico’s te verminderen of weg te nemen? Voor transportbedrijven betekent dit misschien dat chauffeurs vaker pauze moeten nemen. Of dat er hulpmiddelen komen die het werken in een magazijn gemakkelijker maken. Wat gaat het kosten? Wie is er verantwoordelijk voor dat de verbetering wordt uitgevoerd? Wanneer moet de verbetering doorgevoerd zijn? Dit komt allemaal in het RI&E plan van aanpak te staan.

Volgende stappen

Is het gelukt om alle drie de stappen af te ronden? Dan heb je nu je RI&E én je plan van aanpak gemaakt. Hiermee heb je de eerste stap gezet naar een gezonde en veilige werkplek.

Nog hulp of advies nodig bij je RI&E opstellen? Dan helpt STL je graag. 

Hierna moet je je RI&E en plan van aanpak laten toetsen. Daarna volgt RI&E in de praktijk: dingen echt veiliger en beter maken.

Algemene tips voor het maken van een RI&E

Hier zijn nog 5 goede algemene tips voor je voor het maken van een goede RI&E!

  1. Overleg met je team: Praat met collega's van verschillende afdelingen. Zij kennen de dagelijkse risico's. En ze hebben vaak praktische oplossingen.
  2. Houd het simpel en bijgewerkt: Gebruik duidelijke taal en werk je RI&E regelmatig bij. Zo blijft het aansluiten bij veranderingen in je werk.
  3. Pak eerst de belangrijkste zaken aan: Niet alles kan tegelijk. Kijk eerst naar de grootste risico’s en los deze als eerste op.
  4. Wees duidelijk in je plan: Wie doet wat en wanneer? Concrete acties helpen om verbeteringen echt door te voeren.
  5. Leer van fouten: Gebruik ongelukken of bijna-ongelukken om je RI&E te verbeteren. Zo maak je je werkplek steeds veiliger.

Bekijk het stappenplan RI&E + tips

Meer weten over hoe je een RI&E voor transport en logistiek stap voor stap maakt? Bekijk dan het algemene stappenplan en de algemene tips voor het maken van een RI&E.

Contact met medewerkers van STL

Nog vragen over RI&E?

Neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Bel: 088 - 2596121

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?