Toolboxen

Toolboxen arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden

Het is belangrijk dat werknemers goed opgeleid zijn en weten hoe ze arbeidsmiddelen moeten gebruiken en specifieke taken moeten uitvoeren. Dit zorgt voor een veilige en efficiënte werkomgeving en vermindert het risico op ongevallen. Onze toolboxen in de categorie 'Arbeidsmiddelen en Specifieke Werkzaamheden' bieden waardevolle inzichten en praktische richtlijnen voor essentiële taken.

Deze toolboxen bevatten onderwerpen zoals het goed laden van een vrachtwagen, het grondig inspecteren van een voertuig en het veilig afdekken van lading. We behandelen ook het gebruik van ladders en trappen, het vastzetten van lading en het werken met rolcontainers en handpallettrucks. Bovendien geven we specifieke richtlijnen voor veilig werken met autolaadkranen, elektrische pallettrucks en heftrucks.

Hieronder kun je elke toolbox apart aanklikken voor meer informatie.

 1. Vrachtwagen laden
 2. Voertuiginspectie
 3. Afdekken en afzeilen lading
 4. Het gebruik van ladders en trappen
 5. Lading zekeren
 6. Werken met een rolcontainer
 7. Werken met de handpallettruck
 8. Werken met de autolaadkraan
 9. Veilig werken met de elektrische pallettruck op de laadklep
 10. Werken met de elektrische palletheffer
 11. Werken met de heftruck

1. Vrachtwagen laden

Nederlandse vrachtwagens vervoeren per jaar ongeveer 540 miljoen ton aan goederen. Een juiste belading van de goederen is onmisbaar om bedrijfsongevallen te voorkomen. Deze toolbox gaat uitgebreid in op het veilig laden van vrachtwagens. Het gaat daarbij om:

 • De kwaliteit van de banden 
 • Het gewicht van de lading
 • Verdeling van de lading

En zo zijn er nog veel meer factoren waarmee je rekening moet houden. Ook lees je het interview met Matthijs. Hij vertelt hoe hij een vrachtwagen laadt en wat daar allemaal bij komt kijken. 

Toolbox STL voor veiligheid, voertuiginspectie

2. Voertuiginspectie

Veilig op weg gaan is belangrijk voor de vrachtwagenchauffeur en voor medeweggebruikers. Hierbij hoort een dagelijkse controle van de vrachtwagen. Zodat de chauffeur zeker weet dat zijn voertuig veilig is en of er onderhoud nodig is. Er zijn ook onderdelen die je niet dagelijks hoeft te controleren, maar wel regelmatig (periodieke controle). Het is slim om tijdens de visuele controle een lijst na te lopen. In deze toolbox vind je daarom onder andere een uitgebreide voertuigen-inspectielijst die werknemers direct kunnen gebruiken.

3. Afdekken en afzeilen lading

Deze toolbox behandelt het afdekken en afzeilen van de lading. Op de lading lopen vóór het afdekken brengt risico’s met zich mee. Vrachtwagenchauffeurs kunnen hierbij vallen, bekneld raken of zelfs geplet worden. Of ze verwonden zichzelf doordat ze zich snijden of prikken. Er zijn afdeksystemen waarbij de chauffeur de lading vanaf de grond kan afdekken. Er zijn ook systemen waarbij men de lading vanaf een bordes op de vrachtauto of op een steiger afdekt. Voor werknemers is het belangrijk om te weten welke systemen en mogelijkheden er zijn voor het veilig afdekken van de lading. In deze toolbox staan al deze systemen op een rij. 

Toolbox STL voor veiligheid, afdekken lading, kiepwagen
Toolbox STL voor veiligheid, man op ladder naast vrachtwagen

4. Het gebruik van ladders en trappen

Jaarlijks vallen er in Nederland veel werknemers van een ladder of trap. Werknemers verliezen bijvoorbeeld hun evenwicht of missen een trede, met soms nare gevolgen. Deze toolbox benoemt de verschillende trappen die men gebruikt in de sector transport en logistiek. Daarbij leggen we uit hoe werknemers het veiligst gebruik maken van deze trappen en ladders. 

5. Lading zekeren

Met het zekeren van een lading voorkom je dat de lading gaat schuiven. Een lading die niet goed vast staat, kan gevaarlijk zijn in het verkeer. Maakt de chauffeur met constante snelheid rechtdoor ineens een bocht? Dan wil de lading in de vrachtauto nog steeds rechtdoor gaan. Dit komt door krachten die tijdens het rijden op de lading drukken. Volgens een schatting komt 25% van de ongelukken met vrachtauto’s door een niet goed gezekerde lading. Reden genoeg om het zekeren van vracht serieus te nemen. Deze toolbox geeft verschillende handvatten rondom het zekeren van lading. 

Toolbox STL voor veiligheid in transport en logistiek, lading zekeren
STL voor veiligheid in transport en logistiek

6. Werken met de rolcontainer

Werken met een rolcontainer. Het klinkt makkelijk. Het gaat om een metalen kooi op wielen waarin de vrachtwagenchauffeur goederen vervoert. Post- en winkeldistributiebedrijven werken veel met rolcontainers. Bij verkeerd trekken en duwen van de rolcontainer kan de werknemer last krijgen van rug of armen. Deze toolbox biedt hulp bij het werken met een rolcontainer. Dit gebeurt door uitleg, foto’s en toetsvragen. Streef samen met de werknemer naar een veilige werkomgeving waarin iedereen zijn taken probleemloos kan uitvoeren.

Wil je gebruik maken van de toolboxen transport en logistiek? Vraag ze direct aan!

7. Werken met de handpallettruck

Werken met een handpallettruck brengt risico's met zich mee. Het is heel belangrijk de juiste technieken toe te passen. En te weten wanneer je deze technieken gebruikt om overbelasting te voorkomen. Gelukkig biedt deze toolbox oplossingen. Het geeft werknemers waardevolle informatie om ongelukken en blessures te voorkomen. De toolbox richt zich op zowel werknemer als werkgever. Zodat iedereen zich bewust is van de risico's en preventieve maatregelen. Veilig werken staat voorop.

Toolbox STL voor veiligheid in transport en logistiek, handpallettruck
Toolbox STL voor veiligheid in transport en logistiek, autolaadkraan

8. Werken met de autolaadkraan

Deze toolbox behandelt risico's en preventiemaatregelen bij het werken met een autolaadkraan. Elke vrachtwagenchauffeur moet zich bewust zijn van de instabiliteit van de kraan; door de smalle auto en ontbrekende verankering. De toolbox bevat tips, uitleg en foto's. Een Q&A met werknemer Marcel geeft inzichten over het omgaan met ondergronden tijdens het hijsen. De toolbox dient als gids voor iedereen; werknemers en werkgevers.  

9. Veilig werken met de elektrische pallettruck op de laadklep

De elektrische pallettruck (EPT) dient om goederen te laden en te lossen op de laadklep van een vrachtauto. Werken met een EPT kent wel een gevaar: de bestuurder kan van de laadklep vallen. Hoe hoger de laadklep, hoe ernstiger de gevolgen. Zorg dat de werknemer weet hoe hij of zij op een veilige manier de EPT gebruikt op de laadklep. Niet alle elektrische pallettrucks zijn geschikt voor een laadklep. Bekijk dus altijd de voorwaarden. In deze toolbox gaan we dieper in op de theorie en praktijk van veilig gebruik van de EPT. Zorg voor de nodige maatregelen en instructies om de veiligheid van de bestuurder te waarborgen

Toolbox STL voor veiligheid in transport en logistiek, elektrische pallettruck
Toolbox STL voor veiligheid in transport en logistiek, elektrische palletheffer

10. Werken met de elektrische palletheffer

Lichamelijke belasting willen we, waar het kan, verminderen. Efficiënter en productiever werken, willen we juist vermeerderen. Heftrucks en/of elektrische pallettrucks (EPT) in het magazijn gebruiken, kan daaraan prima meewerken. Het grootste gevaar van een elektrische pallettruck is echter aanrijdgevaar, zowel voor de bestuurder als anderen. Voorwaarden voor het gebruik van een heftruck vind je in het zogeheten verkeersplan. De werkgever stelt het verkeersplan op en is verplicht het beschikbaar te stellen wanneer erom gevraagd wordt. Om de veiligheid te waarborgen, is training en het 

11. Werken met een heftruck 

Plafonds van magazijnen zijn meestal tussen de vijf en tien meter hoog. Dat blijkt in de praktijk namelijk vaak de meest efficiënte hoogte. Medewerkers gebruiken heftrucks om producten en apparatuur te vervoeren en op te slaan. Maar dit gaat niet altijd zonder risico's. Jaarlijks vinden er zo'n 200 ongevallen plaats. Dat blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Gemiddeld kennen 5 daarvan zelfs een dodelijke afloop. Als werknemer moet je veilig met een heftruck kunnen werken. Deze toolbox biedt informatie om de veiligheidsrisico's te beperken. Zo leert de werknemer de heftruck op een veilige manier te gebruiken.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over de Toolboxen?

Neem contact met ons op.

Bel: 088 - 2596121

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?