Werken met zeecontainers in de transport en logistiek
Toolboxen

Toolboxen gevaarlijke Stoffen en Biologische Agentia

In de sector transport en logistiek komen werknemers nogal eens in aanraking met gevaarlijke stoffen of micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en virussen (biologische agentia). Hoe zorg je dat veiligheid wordt gewaarborgd voor werknemers?

In de toolboxen 'Gevaarlijke Stoffen en Biologische Agentia' laten we je kennismaken met belangrijke veiligheidsaspecten bij het omgaan met gevaarlijke materialen. Ontdek de risico's van dieselmotorenemissie, de gevaren van gassen in zeecontainers en leer hoe je veilig kunt werken met tractiebatterijen. Deze toolboxen zijn speciaal ontworpen om werknemers te leren wat de gevaren kunnen zijn en hoe ze met die kennis kunnen zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Hieronder kun je elke toolbox apart aanklikken voor meer informatie.

  1. Dieselmotorenemissie
  2. Gevaarlijke gassen in zeecontainers
  3. Werken met tractiebatterijen

1. Dieselmotorenemissie

Zo’n 180.000 vrachtwagenchauffeurs in Nederland staan dagelijks bloot aan schadelijke dieseldampen tijdens het werk. In de transport- en logistieksector, waar men vrachtwagens vaak gebruikt, is de blootstelling aan emissie (uitstoot) van dieselmotoren hoog. Het inademen van dieseldampen kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid van vrachtwagenchauffeurs. Het is daarom erg belangrijk dat zij op de hoogte zijn over de risico's. En dat ze weten hoe ze veilig omgaan met dieselmotoremissie. Deze toolbox biedt informatie over het effect van dieselmotoremissie op de gezondheid. Het geeft richtlijnen voor veilig handelen en bespreekt de relevante regelgeving.

Omgaan met dieselmotorenemissie in de transport en logistiek
Veilig openen gegaste zeecontainers

2. Gevaarlijke gassen in zeecontainers

Zeecontainers kunnen gevaarlijke gassen bevatten. Dit is schadelijk voor de gezondheid. Niet alleen door inademen, maar het gasmengsel kan ook in brand vliegen of exploderen. Het is dan ook belangrijk dat werknemers weten hoe ze veilig omgaan met het transport van zeecontainers. De toolbox 'Gevaarlijke Gassen' geeft gedetailleerde uitleg over waar werknemers op moeten letten. In het interview met Barry, een ervaren chauffeur, deelt hij zijn ervaring met gevaarlijke gassen. 

3. Werken met tractiebatterijen

Het laden en bijvullen van een tractiebatterij vraagt om aandacht en focus van een werknemer. Deze werkzaamheden kennen namelijk enkele risico’s waar men soms te makkelijk over denkt. Denkt de werknemer wel aan persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals kleding en accessoires? En aan het juiste gereedschap? De toolbox biedt verschillende tips en tricks, over omgaan met en het verwisselen van tractiebatterijen.

Toolbox STL voor veiligheid, tractiebatterij
Contact met medewerkers van STL

Vragen over de Toolboxen?

Neem contact met ons op.

Bel: 088 - 2596121

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?