Werken in de transport en logistiek
Tips & advies

Welke uitdagingen pak je aan met Toekomstgericht Leiderschap?

95% van de medewerkers in transport en logistiek vindt een goede aansturing door leidinggevenden (zeer) belangrijk. Je wilt er graag mee aan de slag! Maar welke uitdagingen kun je tegenkomen op de werkvloer?

Het aantrekken en behouden van goede medewerkers.

Weten leidinggevenden de medewerkers te inspireren? En iedereen te motiveren om het beste uit zichzelf te halen? Dan word je ook aantrekkelijker als werkgever! Je bouwt een goede naam op. Dat werkt als een magneet op mensen die een baan zoeken. En dan willen medewerkers ook graag bij je blijven werken.

Bevorderen van een prettige communicatie op de werkvloer.

Duidelijk én tegelijkertijd prettig communiceren? Dan zul je vaker de verwachtingen moeten afstemmen. En iets minder top-down opdragen. Hoe zit het met de communicatiestijl in jouw bedrijf? Krijg jij gemakkelijk de neuzen dezelfde kant op? De leerlijn zorgt voor een communicatiestijl die tot betere bedrijfsresultaten leidt!

De samenwerking tussen planners en chauffeurs verbeteren.

Goed contact tussen planners en chauffeurs is van cruciaal belang. Zie jij het in jouw bedrijf weleens misgaan op dat vlak? En wil je de oorzaken daarvan onderzoeken? Maak dan samen met de STL-adviseur een analyse. En laat een verbetertraject opstellen. Je zult direct het effect van Toekomstgericht Leiderschap merken.

Planners ondersteunen in hun regievoerende rol.

De rol van planners verandert. Er wordt meer regie van ze verwacht. En dat doet een beroep op hun leiderschapskwaliteiten. Sommige planners hebben daarin ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld om hun vaardigheden in communicatie aan te scherpen. De leerlijn biedt planners daarvoor de juiste tools.

Stimuleren van zelfsturing bij medewerkers.

Wil je medewerkers en teams tot zelfsturing aanzetten? Met de leerlijn Toekomstgericht Leiderschap kun je medewerkers daarin ondersteunen. Dan komt het nemen van verantwoordelijkheid goed uit de verf. 

Het ‘Goede Gesprek’ voeren met medewerkers.

Door goed in contact te staan met de medewerkers kun je gedrag beter beïnvloeden. Het vraagt om échte aandacht voor je medewerkers. Bijvoorbeeld door te informeren wat er speelt. Of te vragen hoe het met iemand gaat, iemand een pluim te geven. De kunst om het ‘Goede Gesprek’ te voeren helpt je daarbij.

Voorkomen van weerstand, conflict en oplopende emoties bij samenwerking.

Vaak roept verandering ook weerstand en emoties op. Daardoor kunnen de onderlinge verhoudingen onder druk komen te staan. En dat bedreigt de samenwerking. De leerlijn Toekomstgericht Leiderschap leert leidinggevenden oog te hebben voor verschillende belangen en respectvol met collega’s om te gaan. Zo versterk je de verbinding met elkaar.

Komen tot een besluitvorming die op draagvlak kan rekenen.

Een besluit heeft meer kans van slagen als er draagvlak voor is. Neem jij medewerkers in het besluitvormingsproces mee? Vul jij het communicatietraject goed in? Dan zullen medewerkers zich ook meer inzetten om de gewenste doelen te bereiken! Met de leerlijn Toekomstgericht Leiderschap zet je teams en afdelingen in beweging.

Werken aan meer verbinding tussen afdelingen.

Geven afdelingen elkaar de schuld van vertraging? Van fouten of miscommunicatie? In zulke gevallen ontbreekt het vaak aan verbinding tussen die afdelingen. Maak dan gebruik van interventie die een brug slaan tussen de afdelingsbelangen. Je zorgt ermee voor een betere afstemming tussen teamleiders en hun afdelingen.

Contact met medewerkers van STL

Neem contact met ons op

Hulp nodig bij het vinden van personeel of het vitaal houden van je personeel? Onze adviseurs staan voor je klaar.

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?