Sparen voor je rijopleiding
JAARRAPPORTAGE 2023 TRANSPORT EN LOGISTIEK

Instroom vanuit onderwijs naar transport en logistiek

Afgelopen schooljaar bleef het aantal deelnemers in opleiding tot vrachtwagenchauffeur stabiel, het aantal deelnemers in opleiding tot logistiek medewerker nam af. Een belangrijke groep voor de instroom zijn BBL-studenten. BBL’ers volgen het merendeel van hun opleiding in een leerbedrijf. Ruim een kwart van bedrijven in de sector is erkend leerbedrijf. De instroom vanuit een BBL opleiding zal de komende jaren naar verwachting dalen.

Meeste instroom vanuit mbo-opleidingen

De meeste instromers in de sector transport en logistiek uit het onderwijs zijn afkomstig uit het mbo (52%). Ook stroomt 38% in vanuit het voortgezet onderwijs. Hbo en wo zijn samen goed voor 10%.

Aantal studenten vrachtwagenchauffeur en planner wegtransport

Mbo-opleidingen kunnen op 2 manieren (leerwegen) worden gevolgd: BOL en BBL. BBL-studenten (beroepsbegeleidende leerweg) gaan één dag per week naar een ROC/Vakschool en doen de rest van de week betaald werk bij een leerbedrijf in hun regio. BOL-studenten (beroepsopleidende leerweg) volgen juist het overgrote deel van hun opleiding op school en doen praktijkervaring op tijdens stages op een leerbedrijf.

Afgelopen schooljaar (2022-2023) volgden ruim 1.700 studenten een opleiding chauffeur wegvervoer. Na een daling vanaf mbo jaar 2018-2019 is het aantal studenten in deze opleiding min of meer stabiel.

Het aantal studenten aan de opleiding planner wegtransport nam afgelopen schooljaar toe ten opzichte van de voorgaande jaren. Het aantal studenten aan de opleiding manager transport en logistiek (BOL/BBL) groeide de afgelopen jaren sterk, maar neemt recentelijk weer af.

Het aantal studenten aan de opleiding manager transport en logistiek (BOL/BBL) neemt in 2022-2023 sterk af. Dit komt mede door de start van de nieuwe opleiding specialist transport en logistiek. Deze vervangt ook de opleiding planner wegtransport (die daardoor ook afneemt in studentaantallen).

Begeleiding BBL’ers: sturing en structuur bieden en vakinhoudelijke kennis doorgeven

Praktijkopleiders zijn binnen het leerbedrijf verantwoordelijk voor de begeleiding van de BBL-studenten. Leerbedrijven in de transport en logistiek zijn verplicht om een praktijkopleider in dienst te hebben.

De praktijkopleider doet dit meestal niet alleen: in veel van de bedrijven zijn er ook nog andere werknemers die de student op de werkvloer begeleiden. Gevraagd waar BBL’ers het meest behoefte aan hebben in de begeleiding tijdens het werk, dan noemen werkgevers het vaakst sturing/structuur en vakinhoudelijke kennis. Daarna volgt duidelijkheid en kennis van hoe je je op de werkvloer opstelt.

Jong talent opleiden in de sector transport en logistiek

Ben je werkgever en heb je leerwerkplek in jouw bedrijf? Dan kom je tevens in aanmerking voor subsidie voor elke gecreëerde leerwerkplek. Lees hier hoe je een erkend leerbedrijf wordt.

Jaarrapportage 2023 thema instroom vanuit onderwijs

Download hier het thema instroom vanuit het onderwijs van de Arbeidsmarktrapportage 2023

Download het bestand (1 MB)

Blijf op de hoogte van nieuws in de transport en logistiek

Blijf op de hoogte

Ontvang 2-wekelijks het laatste nieuws over werken in de transport en logistiek in je mailbox.

Schrijf je in!
Wat vind je van deze pagina?