Werken zonder stress in de transport en logistiek
JAARRAPPORTAGE 2023 TRANSPORT EN LOGISTIEK

Veiligheid en preventie in de sector transport en logistiek

Veiligheid moet in een bedrijf. Er zijn wettelijke regels waar bedrijven aan moeten voldoen. Maar je wil ook gewoon goed voor je mensen zorgen. Uitval van werknemers door ongevallen wil je voorkomen. In elk bedrijf is het daarom belangrijk dat er aandacht is voor veiligheid en preventie.

Arbeidsrisico’s in de sector transport en logistiek

Lichamelijke belasting (het tillen, duwen, trekken of dragen van zware lasten) en hoge werkdruk zijn volgens werknemers de belangrijkste arbeidsrisico’s in de sector. Ook worden omgevingsfactoren, waaronder hinder van lawaai en gevaarlijk werk genoemd. In vergelijking met andere sectoren hebben werknemers in de sector vaker met bovenstaande risico’s te maken.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en preventiemedewerker

Preventieve veiligheidsmaatregelen die bedrijven wettelijk moeten nemen, zijn het opstellen van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het aanstellen van een preventiemedewerker. Met een RI&E worden de arbeidsrisico’s in een bedrijf in kaart gebracht en maatregelen vastgesteld. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan gezond en veilig werken binnen het bedrijf.

Van de bedrijven in de sector transport en logistiek beschikt 62% over een actuele RI&E en ook 60% heeft een preventiemedewerker. Het aandeel bedrijven met een preventiemedewerker is toegenomen ten opzichte van vorig jaar en is even hoog als de piek in 2020. Vooral grotere bedrijven voldoen aan beide verplichtingen.

Meerderheid werknemers en werkgevers tevreden met veiligheid in het bedrijf

De meeste werknemers (87%) ontvangen informatie over het omgaan met arbeidsrisico’s. Van de werknemers is bijna 70% tevreden over de veiligheidsvoorzieningen binnen hun bedrijf, onder werkgevers is dit 90%. Ruim 60% van de werknemers vindt dat in zijn bedrijf voortdurend wordt geprobeerd de veiligheid te verbeteren.


Werkdruk en -stress beheersbaar houden

Er zijn verschillende omstandigheden die hoge werkdruk en vervolgens stress kunnen veroorzaken, zoals veel werk, ervaring met ongewenste omgangsvormen en een lage mate van zelfstandigheid. Dit kan lichamelijke, psychische en sociale klachten veroorzaken. De Arbowet noemt dit psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkdruk en -stress is een belangrijke reden waarom werknemers in de sector aangeven niet te kunnen of willen werken tot het pensioen. Ook is het, volgens werknemers in de sector, een belangrijke oorzaak voor werkgerelateerd verzuim.

In de afgelopen jaren ervaart gemiddeld 12% van de werknemers in de sector hinderlijke stress. Dit is iets lager dan in de Nederlandse beroepsbevolking (14%). Vooral werknemers tussen de 35 en 55 jaar ervaren hinderlijke stress. Ruim een derde van de werknemers in de sector heeft vaak of altijd te veel werk te doen; een derde heeft dat soms of nooit. Een vijfde tot een kwart moet erg snel werken, wordt tijdens zijn werk onderbroken of moet te veel dingen tegelijk doen. De antwoorden op deze vragen geven samen een beeld van de werkdruk van de werknemer. Een hoge werkdruk kan bijdragen aan het ervaren van stress. In de sector ervaart 6% een hoge werkdruk. 75% ervaart de werkdruk als gemiddeld. Landelijk is het aandeel met een hoge werkdruk iets hoger (13%). Vooral werknemers tot 35 jaar en niet-chauffeurs ervaren een hoge werkdruk.

Ga ook aan de slag met veiligheid!

Verhoog de veiligheid binnen je bedrijf. Met onderstaande stappen heb je snel resultaat. Wij helpen je graag bij elke stap.

  1. Stel een preventiemedewerker aan en volg onze opleiding ‘Preventiemedewerker’.
  2. Zorg voor een actuele RI&E en vraag onze branche RI&E transport en logistiek aan.
  3. Ga aan de slag met de uitvoering van het plan van aanpak, wij kunnen je hierbij ondersteunen.

Kijk voor meer informatie op onze pagina veilig en gezond werken.

Jaarrapportage 2023 thema veiligheid

Download hier het thema organisatie en leidinggeven van de Arbeidsmarktrapportage 2023

Download het bestand (1 MB)

Blijf op de hoogte van nieuws in de transport en logistiek

Blijf op de hoogte

Ontvang 2-wekelijks het laatste nieuws over werken in de transport en logistiek in je mailbox.

Schrijf je in!
Wat vind je van deze pagina?