Vitaal werken in de transport en logistiek
JAARRAPPORTAGE 2023 TRANSPORT EN LOGISTIEK

Gezond aan het werk in de sector transport en logistiek

Werknemers werken steeds langer door en willen gezond hun pensioen halen. Werknemers en werkgevers kunnen het risico op uitval zo klein mogelijk maken. Dit vraagt van de werkgever om goed vitaliteitsbeleid met aandacht voor een gezonde leefstijl en het voorkomen van verzuim.

Aandacht voor gezondheid en vitaliteit werknemers

Werknemers gaan steeds later met pensioen door onder meer de stijgende AOW-leeftijd. Het is echter voor een grote groep niet vanzelfsprekend dat zij de pensioenleeftijd gezond en vitaal halen. Bijna de helft van de werknemers in de sector transport en logistiek kan en/of wil zijn huidige werk niet blijven doen tot het pensioen.

De belangrijkste redenen waarom werknemers niet willen of kunnen werken tot hun pensioen, zijn lichamelijke belasting (43%) en werkdruk/werkstress (25%). Er bestaan verschillen tussen de groep werknemers die zegt niet te wíllen en de groep die zegt niet te kúnnen werken tot het pensioen. Als het niet gaat dan worden vooral de lichamelijke en mentale belasting als reden genoemd. Als men niet wil dan blijven deze redenen enigszins van belang, maar worden andere redenen (vaker thuis willen zijn, eentonig werk, carrièreswitch maken) vaker genoemd.

(On)gezonde leefstijl werknemers. Sector versus beroepsbevolking

15% van de werknemers in de sector ervaart zijn gezondheid als zeer goed. Bijna 60% vindt zijn gezondheid goed. Landelijk ervaart één op de vijf werknemers (20%) een zeer goede gezondheid. Vrachtwagenchauffeurs en oudere werknemers ervaren een iets minder goede gezondheid dan niet-chauffeurs en jongere werknemers. De leefstijl van werknemers in de sector is op het aspect roken minder goed dan van de landelijke beroepsbevolking. In de sector wordt er vaker gerookt.

Ongezonde leefstijl in transport en logistiek

Verzuim in sector vaker gevolg van werk

In de afgelopen jaren is het verzuim in de sector vervoer over land hoger dan landelijk. In 2022 was het verzuimpercentage 6,5% (landelijk: 5,6%). In de sector transport en logistiek verzuimt 32% (deels of geheel) als gevolg van het werk. Landelijk is dit 20%. Bij vrachtwagenchauffeurs is vaker sprake van (deels of geheel) werkgerelateerd verzuim (43% tegen 26% bij werknemers met een andere functie).

Lichamelijk zwaar werk en werkdruk belangrijkste oorzaken werkgerelateerd verzuim

De belangrijkste omstandigheden in het werk die tot werkgerelateerd verzuim leiden zijn, volgens werknemers in de sector: lichamelijk te zwaar werk (29%), werkdruk, werkstress (27%), en langdurig dezelfde handelingen verrichten (7%). Landelijk is te hoge werkdruk de belangrijkste reden voor werkgerelateerd verzuim (door 27% genoemd). Lichamelijk te zwaar werk wordt door 11% genoemd en staat daarmee landelijk op de tweede plaats. 

Vooral onder werknemers tot 55 jaar is werkdruk en werkstress een belangrijke oorzaak voor werkgerelateerd verzuim. Naarmate werknemers ouder zijn noemen ze vaker dat het werk lichamelijk te zwaar is. Ook chauffeurs verzuimen vaker vanwege lichamelijke belasting.

Behoefte aan structurele verbetering van de inzetbaarheid van jouw medewerkers?

Onze adviseurs helpen bedrijven met toekomstgericht personeelsmanagement en het voeren van een goed preventiebeleid. We helpen jouw medewerkers veelal kosteloos met een pakket aan oplossingen om uitval te voorkomen en de inzetbaarheid te verhogen. Dit door te werken aan thema’s op het gebied van gezonde leefstijl, motivatie en vitaliteit zodat zowel jij als je medewerker klaar zijn voor de toekomst. 

Nog geen inzicht in hoe inzetbaar je medewerkers zijn? Dan helpen we je met het in kaart brengen hiervan. Bijvoorbeeld met de Inzetbaarheidscheck of een preventief medisch onderzoek (PMO). Op basis van de inzichten die deze opleveren, kiezen jij en jouw werknemers met hulp van onze adviseurs de vervolgacties. 

Meer informatie is te vinden op de website van STL.

Jaarrapportage 2023 thema vitaliteit

Download hier het thema vitaliteit van de Arbeidsmarktrapportage 2023

Download het bestand (1,1 MB)

Blijf op de hoogte van nieuws in de transport en logistiek

Blijf op de hoogte

Ontvang 2-wekelijks het laatste nieuws over werken in de transport en logistiek in je mailbox.

Schrijf je in!
Wat vind je van deze pagina?