Chauffeur in vrachtwagen

Sectormonitor: de kwartaalrapportage voor transport en logistiek

Blijf nauw betrokken bij de actuele arbeidsontwikkelingen en verwachtingen in de sector transport en logistiek. De Sectormonitor komt 4 keer per jaar uit en is gratis voor iedereen te downloaden.

Wat is de Sectormonitor transport en logistiek?

In de Sectormonitor worden elk kwartaal de arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer. De cijfers gaan naast het onderzochte kwartaal, ook deels over het lopende kwartaal. Dat doen we om goed aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen. 

De uitvoering van de Sectormonitor is in handen van STL mede dankzij SOOB (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer). Dit doen we in opdracht van onze sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV.

Welke onderwerpen vind je terug in de kwartaalrapportage?

1. Omzetontwikkeling en verwachtingen transportondernemers komende 3 maanden

2. Ervaren belemmeringen voor bedrijfsactiviteiten

3. Openstaande vacatures transport en logistiek en spanningsindicator

4. Instroom vrachtwagenchauffeurs in WW

5. Werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer:

 1. Aantal werkgevers en bedrijfsomvang
 2. Aantal faillissementen
 3. Aantal werknemers, aantal chauffeurs en chauffeursquote
 4. Oproepkrachten en parttimers
 5. In- en uitstroom werknemers
 6. Leeftijdsopbouw en gemiddelde leeftijd
Werken in de transport en logistiek

De sectormonitor 2024 Q1

Lees de laatste ontwikkelingen in de sector transport en logistiek

Wat zijn de highlights van de laatste kwartaalrapportage, 2024 Q1?


Omzetontwikkelingen, terugblik en verwachtingen 

 • Omzet in goederenvervoer over de weg steeg in 2024-Q1 voor het eerst licht na 3 kwartalen op rij van daling. In logistiek nog wel omzetdaling t.o.v. jaar eerder. Omzet was over heel 2023 in beide branches ook lager dan in 2022
 • Ondernemers zijn begin 2024-Q2 per saldo negatief over het economisch klimaat. 
 • Ook over de personeelssterkte is het oordeel negatief: meer ondernemersspreken van een afname van personeel dan die spreken van een toename.
 • De verwachtingen voor de komende 3 maanden zijn wel positief.

Openstaande vacatures en personeelstekort

 • De instroom in de WW van chauffeurs is in april hoger dan vorig jaar.
 • Het aantal openstaande vacatures voor chauffeurs vacatures ligt eind 2024-Q1 lager t.o.v. vorig jaar. T.o.v. het vorige kwartaal neemt het aantal vacatures wel toe.

 • De arbeidsmarkt voor chauffeurs blijft in de meeste regio’s wel zeer krap.

Werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV

 • Het aantal faillissementen ligt in 2024-Q1 op een veel hoger niveau dan vorig jaar en dan in voorgaande kwartalen.
 • Het aantal bedrijven neemt af. Het gemiddeld aantal werknemers per bedrijf blijft gelijk.

 • Het aandeel kleine bedrijven (max.10) nam afgelopen jaren sterk toe.

Werknemers aangesloten bij SOOB/PFV

 • Het aantal werknemers (afbeelding 3) neemt af t.o.v. vorig jaar en vorig kwartaal. Het aantal chauffeurs neemt ook af.
 • Instroom van totaal aantal werknemers ligt hoger dan vorig jaar (2023 Q1). Piek-instroom ligt rond de 20 en piek-uitstroom op 67 jaar. 
 • Pensioenuitstroom nam in 2023 af t.o.v. 2022, maar blijft op hoog niveau.
 • Aandeel oproepkrachten neemt af t.o.v. vorig jaar. 
 • Aandeel parttimers neemt af onder werknemers niet chauffeurs, en toe onder chauffeurs.
 • Gemiddelde leeftijd werknemers stijgt, zowel onder niet-chauffeurs als chauffeurs t.o.v. vorig jaar.
Blijf op de hoogte van nieuws in de transport en logistiek

Blijf op de hoogte

Ontvang wekelijks het laatste nieuws over werken in de transport en logistiek in je mailbox.

Schrijf je in!
Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen? We helpen je!

STL werkt continu aan verbetering. heb je een klacht of een verbeterpunt? Meld het ons!

Bel: 088 - 2596111

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?