Chauffeur in vrachtwagen
Nieuws

Trends zetten zich voort in lijn met voorgaande kwartaal

De Sectormonitor transport en logistiek 2e kwartaal 2022 staat online.

Gepubliceerd:

Trends zetten door

Hoewel de bezorgdheid over het economische klimaat op dit moment toeneemt, zetten trends zich door op de arbeidsmarkt. Het 2e kwartaal is in lijn met het kwartaal daarvoor. De arbeidsmarkt in de sector kampt nog steeds met een groot tekort aan personeel. Dat zegt een toenemend aantal ondernemers in het goederenvervoer over de weg. Het aantal vacatures blijft hoog en de pensioenuitstroom neemt verder toe. De instroom in WW van vrachtwagenchauffeurs en logistiek medewerkers neemt verder af. Dit blijkt uit de meest recente Sectormonitor transport en logistiek.

In de Sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer (PFV). De cijfers gaan naast het onderzochte kwartaal, ook deels over het lopende kwartaal, om goed aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen. De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en is mogelijk dankzij SOOB.

STL: “Naast het tekort aan personeel blijkt uit de Sectormonitor dat er (begin 2022-Q3) meer transportondernemers zijn die de komende 3 maanden een verslechtering verwachten van het economisch klimaat dan een verbetering. De verwachtingen over het personeelsbestand zijn positief, maar minder dan in voorgaande kwartalen. 17,6% van de ondernemers verwacht een toename van hun personeelsbestand en 10% een afname (per saldo verwacht 7,6% een uitbreiding tegenover 23,1% een kwartaal eerder).”

Werknemer transport en logistiek

De sectormonitor Q2 2022

Lees de laatste ontwikkelingen in de sector transport en logistiek

Meer arbeidsmarktontwikkelingen uit deze Sectormonitor:

 • Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs en logistiek medewerkers blijft hoog. Er zijn medio augustus bijna 10.000 openstaande vacatures voor chauffeurs en ruim 15.000 voor logistiek/magazijnmedewerkers (UWV, 2022).
 • Het aandeel ondernemers goederenvervoer over de weg dat een belemmering ervaart door een personeelstekort neemt verder toe. Begin 2022-Q3 ervaart ruim de helft (54%) een belemmering door een tekort aan personeel (begin 2022-Q2 lag dit aandeel op 52% en begin 2022-Q1 op 46%).
 • Veel ondernemers in de verschillende bedrijfstakken in Nederland geven volgens CBS aan last te hebben van een personeelstekort. Begin 3e kwartaal gaf 38% van de ondernemers in Nederland aan hierdoor belemmerd te worden, tegenover 23% een jaar eerder. Verder geven steeds meer ondernemers aan belemmerd te worden door een tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte. Begin 3e kwartaal gaf 20 procent dit aan. In zowel goederenvervoer over de weg als logistiek noemde 20%, dit als belemmering (CBS, 2022)
 • In het eerste kwartaal 2022 was er een omzetgroei in het beroepsgoederenwegvervoer van +16,4% en in logistieke dienstverlening +31,9% ten opzichte van 2021-Q1) (CBS, 2022). In heel 2021 groeide de omzet in goederenwegvervoer met 11,5% t.o.v. 2020. In 2020 had de branche last van coronamaatregelen en was er sprake van omzetverlies. De omzet lag vanaf 2e kwartaal 2021 boven het niveau van voor de maatregelen.

Ontwikkelingen ten aanzien van werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:

 • Het aantal bedrijven neemt toe ten opzichte van jaar eerder (7.527 bedrijven in 2022-Q2 tegen 7.192 in 2021-Q2). Het gemiddeld aantal werknemers per bedrijf daalt (22,0 in 2022-Q2 tegen 22,7 in 2021-Q2). En het aandeel kleine bedrijven (max. 10 werknemers) groeit (in 2022-Q2 bestaat 63% van de bedrijven uit maximaal 10 werknemers, was 60% in 2018-Q2).
 • Het aantal faillissementen ligt in 2022-Q2 op een iets hoger niveau dan een jaar eerder (20 in 2022-Q2 tegen 17 in 2021-Q1). In heel 2021 gingen in de sector minder bedrijven failliet dan in 2020 (62 bedrijven tegen 104).
 • Het totaal aantal faillissementen in NL lag in 2021 ook laag. Dat in coronatijd minder bedrijven failliet werden verklaard, is volgens CBS niet los te zien van de noodsteun van de overheid. In 2022 blijft het aantal faillissementen in NL (historisch) laag. In april 2022 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau sinds het begin van de tijdreeks in januari 1981 (CBS, 2022).
 • Het totaal aantal werknemers in de sector bedraagt 166.684 in 2022-Q2 (tegen 163.282 in 2021-Q2). Het aantal werknemers neemt licht af t.o.v. vorig kwartaal (-0,5%). In 2022-Q2 is de instroom 8.858 en de uitstroom 7.632. 64 procent van de instroom bestaat uit werknemers tussen 18-35 jaar. De leeftijdspiek bij instroom ligt op 20 jaar en bij de uitstroom op 66 jaar. T.o.v. vorig jaar, en vorig kwartaal, neemt het aantal chauffeurs licht toe. Er zijn 95.572 chauffeurs in 2022-Q2 (en 92.315 in 2021-Q2).
 • De uitstroom naar pensioen ligt in 2022-Q2 op een hoger niveau dan vorig jaar (915 tegen 834). De pensioenuitstroom is in 2021 en 2020 een stuk hoger dan in voorgaande jaren.
 • De gemiddelde leeftijd van werknemers niet-chauffeurs daalde tot eind 2021. In 2022-Q1 en Q2 loopt deze weer wat op (naar 39,7). De gemiddelde leeftijd van vrachtwagenchauffeurs stijgt en is ruim 45 jaar in 2022-Q2. 
 • Het aandeel parttimers stijgt onder chauffeurs (12% van chauffeurs werkt parttime in 2022-Q2 tegen 11,6% in 2021-Q2 en 10,3% in 2020-Q2). Het aandeel oproepkrachten is lager ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (19% in 2022-Q2 tegen 20% in 2021-Q2). Ten opzichte van vorig kwartaal neemt het ook aandeel af (20% in 2022-Q1) (deels vanwege administratieve reden).
 • De instroom werknemers in WW is in juli lager dan in juni en lager dan vorig jaar (114 chauffeurs en 183 logistiek medewerkers in juli 2022 tegen 144 en 199 in juli 2021). 
 • Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in juli 2022 af (CBS/UWV, 2022). Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in alle sectoren lager vergeleken met de vorige maand.

Benieuwd naar meer cijfers en trends?

Bekijk hier de volledige Sectormonitor 2e kwartaal 2022. Voor een verdere verdieping van de belangrijkste trends op de arbeidsmarkt verwijzen wij naar de Arbeidsmarktrapportage beroepsgoederenvervoer (verschijningsdatum januari 2022) die hier beschikbaar is als download op onze website. 

Blijf op de hoogte van nieuws in de transport en logistiek

Blijf op de hoogte

Ontvang wekelijks het laatste nieuws over werken in de transportsector in je mailbox.

Schrijf je in!
Wat vind je van deze pagina?