Sectormonitor tekort aan personeel, man in distributiecentrum
Nieuws

Sectormonitor 4e kwartaal

Sectormonitor transport en logistiek: werkgevers houden last van tekort aan personeel

Gepubliceerd:

In de Sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer. De cijfers gaan naast het onderzochte kwartaal, ook deels over het lopende kwartaal, om goed aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen. De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en is mogelijk dankzij SOOB.

STL: “Uit de Sectormonitor blijkt dat er in het vierde kwartaal van 2021 een omzetgroei was in het beroepsgoederenwegvervoer van +12,9% en van +29,2% in de logistieke dienstverlening ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. In heel 2021 groeide de omzet in het goederenwegvervoer met 11,5% ten opzichte van 2020. In 2020 had de branche last van coronamaatregelen en was er sprake van omzetverlies. De omzet lag vanaf het 2e kwartaal van 2021 boven het niveau van voor de maatregelen. Transportondernemers zijn per saldo positief over het economisch klimaat en de personeelssterkte: er zijn (begin 2022) meer ondernemers die de komende 3 maanden een uitbreiding van hun personeelsbestand verwachten (29%) dan ondernemers die een afname verwachten (5,1%). De gegevens over de verwachtingen van ondernemers zijn verzameld vóór 25 januari (toen de coronamaatregelen werden versoepeld).”

Werknemer transport en logistiek

De sectormonitor Q4

Lees de laatste ontwikkelingen in de sector transport en logistiek

Meer arbeidsmarktontwikkelingen uit deze Sectormonitor:

 • Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs en logistiek medewerkers ligt in januari/februari 2022 (weer) op een hoog niveau. Eind 2021 nam het aantal vacatures tijdens de lockdown tijdelijk af. Er zijn ongeveer 10.500 openstaande vacatures voor chauffeurs en 13.000 voor logistiek medewerkers in januari en februari 2022. 
 • Instroom van werknemers in de WW is in januari 2022 lager dan vorig jaar (265 chauffeurs en 222 logistiek medewerkers in januari 2022 tegen 428 en 433 in januari 2021). In heel 2021 lag de instroom van vrachtwagenchauffeurs en logistiek medewerkers lager dan in 2020. Totale instroom in WW in 2021 bedroeg: 2.469 chauffeurs en 3.205 transportplanners en logistiek medewerkers (tegen 4.697 chauffeurs en 5.777 transportplanners en logistiek medewerkers in 2020). De instroom in WW werd volgens UWV (2021) in de periode vanaf mei 2020 gedempt door de steunmaatregelen van de Overheid (NOW-regelingen).
 • Het aandeel ondernemers goederenvervoer over de weg dat een belemmering ervaart door een personeelstekort blijft zeer hoog. Begin 2022 ervaart bijna de helft een belemmering door een tekort aan personeel (begin 2021-Q3 lag dit aandeel op 46% en begin 2021-Q4 op 52%). Gegevens van de ervaren belemmeringen en de verwachtingen van ondernemers zijn verzameld vóór 25 januari (toen de coronamaatregelen werden versoepeld). Volgens het CBS is een personeelstekort op dat moment de meest ervaren belemmering binnen de verschillende bedrijfstakken in Nederland (2021).

Ontwikkelingen ten aanzien van werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:

 • Het aantal bedrijven neemt toe ten opzichte van een jaar eerder (7.444 bedrijven in 2021-Q4 tegen 6.998 in 2020-Q4). Het totaal aantal bedrijven in Nederland nam in 2021 ook sterk toe (CBS, 2021). Dit komt volgens CBS in grote mate doordat er minder bedrijven werden opgeheven.
 • Het aantal faillissementen ligt in 2021-Q4 lager dan een jaar eerder (17 in 2021-Q4 tegen 28 in 2021-Q4). In heel 2021 gingen minder bedrijven failliet dan in 2020 (62 bedrijven tegen 104). Het totaal aantal faillissementen in Nederland lag in 2021 (ook) zeer laag. Dat in coronatijd minder bedrijven failliet werden verklaard, is volgens CBS niet los te zien van de noodsteun van de overheid
 • Het totaal aantal werknemers bedraagt 167.646 in 2021-Q4 (tegen 157.708 in 2020-Q4). De toename van het aantal werknemers in 2021-Q4 (ruim 4.500 werknemers ten opzichte van 2021-Q3) wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat een aantal grote bedrijven die bij de sector zijn aangesloten veel nieuwe werknemers hebben aangenomen.
 • Het aantal chauffeurs neemt toe ten opzichte van vorig jaar. Er zijn 91.503 chauffeurs in 2021-Q4 (en 90.444 in 2020-Q4). 
 • Het aandeel parttimers stijgt zowel onder chauffeurs als onder niet-chauffeurs. Het aandeel oproepkrachten stijgt onder niet-chauffeurs. Het aandeel oproepkrachten neemt toe tot 21% (was 19% in 2020-Q4).
 • Instroom en uitstroom van het totale aantal werknemers is lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. In 2021-Q4 is instroom 11.285 en de uitstroom 5.123. De leeftijdspiek bij de instroom ligt op 21 en bij de uitstroom op 66 jaar.  
 • De gemiddelde leeftijd van chauffeurs loopt verder op tot 45,1 jaar (was 44,8 jaar in 2020-Q4) en de gemiddelde leeftijd van werknemers die niet-chauffeurs zijn, daalt tot 39,3 jaar ten opzichte van vorig jaar. 
 • De pensioenuitstroom ligt in 2021 en 2020 een stuk hoger dan in voorgaande jaren. In 2021 stroomden ruim 1.500 werknemers uit vanwege pensioen (in 2020 1.470), in 2019 waren dit er ruim 1.000.

Benieuwd naar meer cijfers en trends?

Zie de volledige Sectormonitor 4e kwartaal 2021. Voor een verdere verdieping van de belangrijkste trends op de arbeidsmarkt verwijzen wij naar de Arbeidsmarktrapportage beroepsgoederenvervoer (verschijningsdatum januari 2022) die hier beschikbaar is als download op onze website.

Blijf op de hoogte van nieuws in de transport en logistiek

Blijf op de hoogte

Ontvang wekelijks het laatste nieuws over werken in de transport en logistiek in je mailbox.

Schrijf je in!
Wat vind je van deze pagina?