BBL student achter het stuur met begeleider
Nieuws

Subsidie Praktijkleren – schooljaar 2022-2023

Vanaf eind februari kan er weer subsidie Praktijkleren worden aangevraagd.

Gepubliceerd:

Hieronder staat de informatie van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) over de subsidie Praktijkleren 2022-2023. Het uit te keren subsidiebedrag wordt hoogst waarschijnlijk naar beneden toe bijgesteld.

Verwacht subsidiebedrag studiejaar 2022/2023

Voor leerplaatsen aangeboden in studiejaar 2022/2023 kan het ministerie van OCW leerbedrijven geen specifiek subsidiebedrag garanderen. Er wordt maximaal € 2.700 per leerplaats uitgekeerd. De berekening van het definitieve subsidiebedrag is op basis van het beschikbare subsidieplafond; en het aantal subsidieaanvragen per onderwijscategorie (vo, mbo, hbo, wo).

Schatting aantallen studenten en verwacht totaalbudget

Het ministerie van OCW voorspelt met de ramingen het verwachte subsidiebedrag per aangeboden leerplaats in het studiejaar 2022-2023. De ramingen betreffen de verwachte aantallen van verschillende doelgroepen (dus: studenten vo, mbo, hbo, wo) die in aanmerking komen voor de subsidieregeling samen met het verwachte totaalbudget van de regeling. 

Het totaalbudget van de regeling lag tijdens de coronacrisis tijdelijk hoger door middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Er wordt nu teruggekeerd naar het niveau van het budget zoals vóór de coronacrisis. 

Het ministerie van OCW schat in dat voor leerbedrijven die:

  • vo- en wo-studenten begeleiden, het beschikbare subsidiebudget toereikend is om het maximale bedrag van € 2.700 uit te keren.
  • mbo- en hbo-studenten begeleiden, het subsidiebedrag lager uitvalt dan € 2.700 (voor mbo-studenten voorspelt het ministerie van OCW ongeveer € 2.300).
  • de extra subsidie voor conjunctuurgevoelige sectoren ( waaronder Transport ) is komen te vervallen. 
  • Let op: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de voorspelde bedragen. Het definitieve subsidiebedrag staat vast na vaststelling van de subsidieplafonds én het indienen en beoordelen van de subsidieaanvragen. 

Eind februari kan je de subsidie Praktijkleren voor het schooljaar 2022-2023  weer via ons aanvragen. Je ontvangt hierover van ons een e-mail met de inlogcodes. 

Let op; BBL studenten die niet via STL gedetacheerd zijn, kunnen de subsidieaanvraag Praktijkleren laten verzorgen door Praktijkleren Nederland, www.praktijklerennederland.nl.

Op dit moment is er nog geen nieuws hoe de subsidieregeling Praktijkleren voor het schooljaar 2023-2024 eruit gaat zien. Zodra wij hier meer informatie over hebben, delen wij dit.

Meer weten over subsidie praktijkleren? Klik hier
Blijf op de hoogte van nieuws in de transport en logistiek

Blijf op de hoogte

Ontvang wekelijks het laatste nieuws over werken in de transportsector in je mailbox.

Schrijf je in!
Wat vind je van deze pagina?