Ervaringen

Strategische personeelsplanning vergroot de duurzame inzetbaarheid van werknemers

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (SOOB) hebben een subsidie binnengehaald, waarvan een deel bestemd is voor het vergroten van duurzame inzetbaarheid in de sector. In deze blog legt sectoradviseur Peter Lanza uit wat dit voor jouw bedrijf kan betekenen.

Deel deze pagina
“Duurzame inzetbaarheid in transport en logistiek krijgt krachtige impuls”.

Deze quote was afgelopen week te lezen op LinkedIn. Sectorinstituut Transport en Logistiek en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds hebben een subsidie binnengehaald in het kader van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU), waarvan €8,6 miljoen euro om duurzame inzetbaarheid in de sector transport en logistiek te vergroten. STL ondersteunt bedrijven in de sector bij de uitvoer. Dit vertaalt zich in de volgende projecten: de RVU-regeling, Gezond veilig en vitaal, Leven lang ontwikkelen en Bewustwording eigen regie van werkenden op hun loopbaan.

Werknemers die beschikken over meer werkkracht

STL is geruime tijd actief in de ondersteuning van bedrijven op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Met het Werkkrachtprogramma richten wij ons op de pijlers vitaliteit, veiligheid, goed contact met medewerkers en de juiste persoon op de juiste plek. Met als doel: vitale en gemotiveerde medewerkers die veilig de ‘eindstreep’ kunnen halen en beschikken over meer werkkracht. Met deze succesvolle aanpak is al veel gerealiseerd. Een toenemend aantal werknemers in de sector werkt aan hun vitaliteit en het vergroten van hun inzetbaarheid. Daarnaast investeren steeds meer werkgevers in de verbinding met hun werknemers. Al ruim 200 bedrijven werken op dit gebied met STL samen. 

Strategische Personeelsplanning 

In het MDIEU-project Leven Lang Ontwikkelen wordt, naast bijvoorbeeld het stimuleren van een leercultuur en het belang van goede onboarding, ook strategische personeelsplanning (SPP) als speerpunt genoemd. SPP is een middel dat bedrijven helpt met het in kaart brengen van toekomstige personeelsuitdagingen. Daarmee levert SPP een bijdrage aan duurzame inzetbaarheid. 

In mijn rol als sectoradviseur adviseer ik bedrijven op het gebied van optimalisatie van hun personeelscapaciteit. De vraag hoe bedrijven kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel, nu en in de toekomst, is in deze krappe arbeidsmarkt relevant en actueel. SPP is daarbij steeds vaker het onderwerp van gesprek. 

De toevoegde waarde van SPP aan duurzame inzetbaarheid 

SPP draagt naar mijn overtuiging bij aan de Werkkrachtaanpak omdat we hier ook kijken naar de veranderende omgeving van bedrijven op macro-economisch gebied (AI, robotisering) en de veranderende eisen die dat stelt aan vaardigheden en competenties van werknemers. SPP geeft sturingsmogelijkheden. Het laat leidinggevenden verder vooruitkijken en steeds opnieuw bepalen wat de wenselijke personele strategie is om hun ambitie en doelen te realiseren. 

Wanneer we het hebben over strategische personeelsplanning, maken we onderscheid tussen strategische, tactische en operationele personeelsplanning. 

  • Strategische personeelsplanning kijkt vooral naar de lange termijn (3 tot 5 jaar). “Waar wil de onderneming of organisatie naartoe?” en “hebben we daar de juiste mensen voor?” zijn vragen die hierbij centraal staan.  
  • Bij tactische personeelsplanning hebben we het vaak over de middellange termijn, zo’n periode van een jaar. “Is er genoeg aanbod op de arbeidsmarkt?” en “zijn er perioden waar er veel medewerkers in korte tijd met verlof gaan?” zijn vragen die tactische personeelsplanning tracht te beantwoorden.  
  • Operationele personeelsplanning doelt op de dagdagelijkse planning van de onderneming of organisatie. Denk hierbij aan het opstellen van werkroosters en het dagelijks aanpassen van de planning. 
Vergroot de werkkracht van jouw bedrijf met vakbekwame medewerkers.

Aan de slag met de werkkracht van je medewerkers?

Medewerkers die fluitend naar hun werk gaan. Die vaker gezonde keuzes maken. Op de goede plek zitten en uit zichzelf veilig werken. Waarmee je goed contact hebt omdat je hun taal spreekt. Zodat je weet hoe het echt met ze gaat. Wij kunnen je hierbij helpen.

Meer informatie

1+1=3 

SPP lost problemen niet vanzelf op. Het laat wel zien waar de knelpunten zitten zodat leidinggevenden daar tijdig op kunnen anticiperen.  

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat werknemers wel moeten kunnen en willen doorwerken. Uit onderzoek onder werknemers in de sector blijkt dat meer dan 40% niet verwacht het pensioen te kunnen of willen halen. En daar zit nu juist de kracht van ons Werkkrachtprogramma. Door elementen van SPP te integreren met Werkkracht ontstaat naar mijn mening synergie. Op deze wijze kan STL werkgevers in de sector transport en logistiek nog beter helpen om ook de komende jaren te blijven beschikken over een optimale personeelscapaciteit.  

En dat is onze missie! 

Peter Lanza Adviseur

Wil je meer weten over Werkkracht en SPP?

En wil je weten wat dit voor jouw bedrijf kan betekenen en hoe STL kan helpen? Neem contact op!

Bel: 088 - 2596121

Ik ben bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt mij ook per mail bereiken:

Wat vind je van deze pagina?