Tips en advies

Verzuim: wat is het precies en hoe pak je het aan?

Verzuim is een belangrijk onderwerp voor zowel werkgevers als werknemers. We vertellen je hier wat je over verzuim moet weten. Wat is verzuim precies, welke vormen van verzuim zijn er en hoe helpt STL je bij het voorkomen van verzuim?

Wat is verzuim?

Verzuim betekent simpel gezegd dat een werknemer niet in staat is te werken door ziekte, letsel of andere geldige redenen. Als werkgever is het belangrijk actief met verzuim om te gaan. Het is ook een wettelijke verplichting. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht werkgevers te zorgen voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers. En daarbij hoort het beheersen en verminderen van verzuim.

Goed verzuimbeheer draagt bij aan het behoud van personeel en duurzame inzetbaarheid. En dat zijn twee actuele onderwerpen in de transport en logistiek. Door maatregelen te nemen om de gezondheid en het welzijn van werknemers te verbeteren, maak je als werkgever een positieve werkomgeving. Ook verminder je het risico op langdurig verzuim. Hierdoor blijven werknemers gemotiveerd, betrokken en productief. En dat is uiteindelijk ook goed voor de bedrijfsresultaten.

Verzuim en goed werkgeverschap

Het omgaan met verzuim is een kwestie van goed werkgeverschap. Werknemers voelen zich gewaardeerd en gesteund, wanneer hun werkgever zich actief inspant op het gebied van gezondheid en welzijn. Het laat een positieve bedrijfscultuur zien en kan de reputatie van je bedrijf als werkgever versterken. En dat kan weer helpen bij het aantrekken en behouden van vrachtwagenchauffeurs en andere werknemers. Kortom, verzuimbeheer is veel meer dan een wettelijke verplichting. Het is een investering in het welzijn van werknemers en het succes van je organisatie.

Welke vormen van verzuim zijn er?

We zetten enkele van de meestvoorkomende vormen van verzuim voor je op een rij:

Langdurig verzuim

Langdurig verzuim gaat over een langere periode van afwezigheid. Bijvoorbeeld door ernstige gezondheidsproblemen, zoals chronische ziekten en operaties. Het kan met het werk te maken hebben, maar dat hoeft niet altijd. Langdurig verzuim heeft grotere gevolgen voor de inzetbaarheid van de werknemer.

Het is bij langdurig verzuim belangrijk voor werkgevers een ondersteunende en flexibele aanpak te hanteren. Zoals het aanbieden van ziekteverlof en re-integratieprogramma's, om de gezondheid van werknemers te bevorderen. Lees hier meer over op onze pagina hulpmiddelen voor de werkgever bij verzuim.

Kortdurend verzuim

Onder kortdurend verzuim vallen korte periodes van afwezigheid. Meestal door alledaagse zaken zoals verkoudheid of kleine verwondingen. Kortdurend verzuim heeft over het algemeen minder invloed op de werkvloer. Toch kan het verstandig zijn het met de juiste hulp en verlofregelingen beheersbaar te houden.

Medisch verlof

Medisch verlof is afwezigheid door gezondheidsbehandelingen, zoals dokters- of tandartsafspraken. Werknemers hebben recht op tijd om medische zaken te regelen. En daar valt ook preventieve zorg en behandeling van aandoeningen onder. Werkgevers moeten deze rechten ondersteunen. Zo waarborg je de gezondheid van de medewerkers. Moedig proactieve zorg aan.

Ziekteverzuim

Bij ziekteverzuim zijn medewerkers tijdelijk niet in staat te werken. Dit kan gaan om een korte afwezigheid door bijvoorbeeld griep tot langdurig verzuim vanwege ernstige ziektes.

Calamiteitenverlof

Calamiteit is een ander woord voor ramp, en calamiteitenverlof is dan ook bedoeld voor onverwachte noodsituaties. Dat kan binnen het gezin zijn, zoals brand of ernstig ongeval. Ga hier als werkgever flexibel mee om. Zo kunnen werknemers de nodige stappen nemen tijdens noodsituaties, zonder angst voor baanverlies.


Verzuim in kleuren

Misschien wist je dit nog niet, maar om verzuim aan te pakken is er een kleurenmethode bedacht. Dit helpt je verschillende soorten verzuim te identificeren en actie op maat te ondernemen. We onderscheiden zwart, roze, wit en grijs:

Zwart verzuim is fraude: een medewerker meldt zich ziek terwijl dit niet het geval is. Dit kan voorkomen bij bijvoorbeeld medewerkers die eerder geen verlof kregen of bij zorgverlof voor een ziek kind. De medewerker heeft geen recht op ziekteverlof, maar meldt zich toch ziek en geeft een andere reden op.

Als iemand fraudeert, is het belangrijk als werkgever om passende actie te ondernemen. Geef bijvoorbeeld een waarschuwing of, in ernstige gevallen, de medewerker ontslaan. Ook is het slim om interne controles in te voeren om toekomstige fraude te voorkomen.

Grijs verzuim betekent ziekte, maar de medewerker kan nog (deels) werken. Het is aan de werkgever om de situatie goed in te schatten: kan de medewerker bepaald werk nog uitvoeren? Kijk samen naar wat mogelijk is..

Denk bijvoorbeeld aan aangepaste werktijden en/of aangepaste taken of tijdelijk ander werk aanbieden. 

Wit verzuim, het meest voorkomend, treedt op wanneer een medewerker ziek is en tijdelijk niet kan werken. Voorbeelden zijn griep, operaties of een hartinfarct. Dit type verzuim resulteert in ziekteverlof.

Bij dit type verzuim kun je als werkgever ondersteuning bieden, zoals flexibele werktijden of tijdelijke vervanging om de werknemer de nodige rust te geven.

Roze verzuim wil zeggen dat een medewerker wel aanwezig is, maar minder goed presteert. Dit kan komen door persoonlijke omstandigheden en/of een te hoge werkdruk. Wat weer op termijn kan leiden tot ziekteverzuim, maar het be├»nvloedt al eerder de productiviteit en het functioneren van het team, de afdeling of het bedrijf. Het kan ook leiden tot functioneringsproblemen, ziekteverzuim of ontslag. 

Probeer een open gesprek te voeren om persoonlijke zorgen of werkgerelateerde problemen te begrijpen. Het aanbieden van flexibele werktijden, het bieden van ondersteuning door een mentor of coach, of het herverdelen van taken kunnen helpen. 

Webinars van het Sectorinstituut Transport en Logistiek

Webinar: Hoe voorkom je arbeidsverzuim?

53 minuten

Verzuim voorkomen: ondersteuning voor werknemers in transport en logistiek

Medewerkers zijn de motor van je bedrijf. Als zij uitvallen levert dat problemen op. Het liefste wil je verzuim van werknemers voorkomen. Daarom zijn preventieprogramma's en ondersteuning belangrijk voor werkgevers in de transport en logistiek. Deze programma's richten zich op het bevorderen van de gezondheid van elke werknemer in de transport en logistiek. 

Bij STL zetten we ons in om samen met jou de gezondheid en veiligheid van je medewerkers te verbeteren. We bieden verschillende diensten aan. Bijvoorbeeld gratis coaching voor werknemers om ze te helpen bij uitdagingen zoals stress, afvallen en stoppen met roken. We bieden ook gezondheidschecks aan en begeleiden bij het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Daarnaast kun jij bij ons toolboxen aanvragen die werknemers helpen bij veilig en gezond werken.

Zo dragen we bij aan werknemers die vaker gezonde keuzes maken en met plezier naar hun werk gaan. Benieuwd naar wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem contact met ons op. 

Contact met medewerkers van STL

Nog vragen over verzuim?

Neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Bel: 088 - 2596121

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?