Tips en advies

Verzuim wet- en regelgeving

Als je een werkgever bent in de transport- en logistieke sector, is het belangrijk dat je op de hoogte bent van verzuimwetten. Deze wetten vertellen je wat je verantwoordelijkheden zijn als werkgever; hoe je omgaat met het verzuim van werknemers. We leggen hier uit wat je als werkgever moet weten over deze wetten. Het geeft antwoord op vragen als: Wanneer moet een bedrijfsarts zich ermee bemoeien? En welke organisaties kunnen werkgevers helpen?

Wat moet je als werkgever geregeld hebben rondom verzuim?

Maak een duidelijk plan voor als werknemers ziek zijn, zodat iedereen weet wat ze moeten doen. Zorg dat je een vast systeem hebt om ziekte of verlof te registreren en te melden. In grote bedrijven kan een casemanager helpen als een soort bemiddelaar tussen werknemers, werkgevers en anderen. 

Zorg ook dat je als werkgever op de hoogte bent van de regels over ziekteverzuim, zoals de verplichtingen met betrekking tot de bedrijfsarts en de stappen die je moet nemen als iemand langdurig ziek is. Het is goed een plan te hebben om mensen na ziekte weer aan het werk te helpen.

Verzuim wet- en regelgeving

De wetten en regels over ziekteverzuim vertellen werkgevers en werknemers wat ze moeten doen. Werkgevers moeten zieke werknemers begeleiden, een bedrijfsarts inschakelen en een plan maken om ze weer aan het werk te krijgen. Als werknemer moet je de regels volgen en meewerken aan het plan om weer aan het werk te gaan. De wetten en regels vertellen iedereen welke stappen ze moeten nemen als iemand ziek is, en wat ieders rechten en plichten zijn.

Wie bepaalt of een werknemer ziek is?

Alleen een deskundige, de bedrijfsarts, kan bepalen of een werknemer ziek is. De bedrijfsarts kan de gezondheid van de werknemer beoordelen en beslissen of ze kunnen werken. 

De bedrijfsarts is onafhankelijk en zorgt voor de gezondheid van de werknemer. Als werkgever dien je altijd het advies van de bedrijfsarts op te volgen.

Wat is een verzuimreglement?

Een verzuimreglement is een document waarin je de regels over verzuim in je bedrijf opschrijft. Hierin staan bijvoorbeeld regels over hoe je ziekte moet melden, het contact met de bedrijfsarts, hoe je weer aan het werk gaat, en wat de verplichtingen zijn voor werkgevers en werknemers. Als je een duidelijk verzuimreglement hebt, begrijpen de mensen in je bedrijf beter wat er moet gebeuren als iemand ziek is of uitvalt. Dit helpt ook om misverstanden te voorkomen.

Wat is de Wet verbetering poortwachter?

De Wet verbetering poortwachter is een belangrijk onderdeel van de regels over ziekteverzuim. Het doel van deze wet is om zieke werknemers snel weer aan het werk te helpen. Zowel werkgevers als werknemers moeten zich aan deze wet houden. Een van de belangrijkste regels binnen deze wet is het maken van een plan waarin staat hoe de werknemer weer aan het werk kan gaan (de re-integratie).

De Wet verbetering poortwachter zegt dat een werkgever het volgende moet doen:

  1. Na zes weken ziekte moet een bedrijfsarts worden ingeschakeld.
  2. Je moet samenwerken om de werknemer weer aan het werk te krijgen.
  3. Als een werknemer na 42 weken nog steeds ziek is, moet je dat aan het UWV melden.
  4. Als je je niet aan de wet houdt, kun je sancties en boetes krijgen.

Wanneer een bedrijfsarts inschakelen?

Volgens de ‘Wet verbetering poortwachter’ moet je een bedrijfsarts inschakelen als een werknemer na zes weken nog steeds ziek is. De bedrijfsarts zal dan een analyse maken en advies geven over wat je moet doen om de werknemer te helpen herstellen en weer aan het werk te gaan.

Soms is het nodig eerder dan zes weken contact op te nemen met de bedrijfsarts, bijvoorbeeld als je twijfels hebt over de ziekte of als de werknemer zegt dat ze niet kunnen werken. In deze gevallen is het belangrijk snel actie te ondernemen en de bedrijfsarts om advies te vragen voor de juiste stappen.

Wat zijn vangnetbepalingen binnen de Ziektewet?

De Ziektewet heeft regels voor werknemers die niet onder de normale ziekteregels vallen.  Denk hierbij aan flexwerkers, oproepkrachten of zieke werknemers met een tijdelijk contract. Deze vangnetbepalingen zorgen dat ook zij hulp krijgen als ze ziek zijn, zoals ziekte-uitkering en hulp bij weer aan het werk gaan. Als werkgever is het belangrijk deze regels te kennen, zodat je de juiste stappen kunt nemen. Zo zorg je dat ook deze werknemers krijgen waar zij recht op hebben.

Verzuim wet- en regelgeving en AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beïnvloedt hoe je als werkgever de persoonlijke gegevens van zieke werknemers mag gebruiken. Bij verzuim moet je als werkgever rekening houden met privacywetten en de bescherming van de gegevens van de zieke werknemer.

Dit betekent dat je alleen relevante medische informatie mag verzamelen en deze goed moet beveiligen. Je moet ook de zieke werknemer vertellen welke gegevens je verzamelt en waarom.


Overheidsinstanties voor meer informatie over verzuim wet- en regelgeving

Voor meer informatie over verzuim wet- en regelgeving kun je als werkgever terecht bij verschillende overheidsinstanties, waaronder:

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: dit ministerie is verantwoordelijk voor het beleid rondom arbeidsomstandigheden en verzuim. Ze bieden informatie en richtlijnen voor werkgevers.

UWV: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verzorgt de uitvoering van de Ziektewet en de WIA. Werkgevers kunnen bij het UWV terecht voor advies en ondersteuning bij verzuim en re-integratie.

Autoriteit Persoonsgegevens: deze instantie ziet toe op de naleving van de AVG. Werkgevers kunnen hier terecht voor informatie over privacy regels voor verzuim.


Verzuim voorkomen: ondersteuning voor werknemers in transport en logistiek

Medewerkers zijn de motor van je bedrijf. Als zij uitvallen levert dat problemen op. Het liefste wil je verzuim van werknemers voorkomen. Daarom zijn preventieprogramma's en ondersteuning belangrijk voor werkgevers in de transport en logistiek. Deze programma's richten zich op het bevorderen van de gezondheid van alle werknemers in de transport en logistiek.

Bij STL zetten we ons in om samen met jou de gezondheid en veiligheid van werknemers te verbeteren. We bieden hiervoor verschillende diensten aan. Zo is er bijvoorbeeld gratis coaching beschikbaar voor werknemers om ze te ondersteunen bij uitdagingen zoals stress, afvallen en stoppen met roken. We bieden ook gezondheidschecks aan en begeleiden bij het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Daarnaast kun jij bij ons toolboxen aanvragen die werknemers helpen bij veilig en gezond werken.

Zo dragen we bij aan werknemers die vaker gezonde keuzes maken en met plezier naar hun werk gaan. Benieuwd naar wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem contact met ons op. 

Contact met medewerkers van STL

Nog vragen over wet en regelgeving?

Neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Bel: 088 - 2596121

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?