Werken in transport en logistiek als kwetsbare

Werken met kwetsbare doelgroepen

Kwetsbare doelgroepen kunnen meerdere functies binnen een bedrijf uitvoeren. Ook al zijn er wettelijke eisen voor beroepen. Taken in de logistiek zijn zonder beroepseisen. En mensen met een beperking, maar met taalniveau B1, kunnen prima vrachtwagenchauffeur worden. STL geeft je advies hoe je personeelstekort terugdringt door kwetsbare doelgroepen aan te nemen.

Deel deze pagina

Werken met mensen met een beperking

Een beperking hoeft niet in de weg te zitten bij het uitvoeren van werkzaamheden. Mensen met een beperking zijn vaak zeer gemotiveerd om te slagen. Een aanpassing van de werkplek of extra begeleiding is misschien nodig. Maar het betaalt zich vaak dubbel en dwars terug door de inzet en de talenten van deze medewerkers. STL geeft je advies hoe je deze werknemer het beste kan begeleiden. 

Werken met arbeidsongeschikten

Mensen die arbeidsongeschikt zijn hebben een ziekte die het moeilijker maakt te werken. Zo kunnen ze sommige taken minder goed of niet doen. STL adviseert hoe je deze mensen toch kunt inzetten in je bedrijf. Mensen die graag willen werken, ook al zijn ze ziek, zetten zich in voor het werk en het bedrijf.

Werken in transport en logistiek als logistiek medewerker

Buitenlandse werknemers

Buitenlandse werknemers vallen ook onder kwetsbare doelgroepen. Zij kunnen prima op verschillende functies werken. Voor buitenlandse werknemers zijn er vaak speciale regels: wist je bijvoorbeeld dat je een erkende Oekraïense vluchteling zonder tewerkstellingsvergunning in loondienst kunt nemen? Denk aan logistieke functies, deze hebben geen specifieke beroepsvereisten. STL adviseert je over de regels en waar je rekening mee moet houden bij het aannemen van een buitenlandse werknemer. 

Laaggeletterde werknemers

Voor laaggeletterde medewerkers is er deskundige begeleiding. Zij kunnen vaak kosteloos een cursus volgen. Dat is niet alleen voor Nederlandse medewerkers met een taalachterstand. Het is ook voor medewerkers voor wie Nederlands de tweede taal is. STL heeft meerdere mogelijkheden om het lezen en schrijven van medewerkers te verbeteren. Denk aan taalkaarten, taallessen of zelfs een ‘taalmaatje’. STL helpt bij het vinden van passende hulp. 

Statushouders

Een statushouder is iemand die gevlucht is uit een ander land, de asielprocedure succesvol door kwam en een verblijfsvergunning heeft. Zij kunnen dus aan het werk in Nederland. STL koppelt statushouders aan werkgevers in de sector transport en logistiek. Neem contact met ons op. Wij geven advies hoe je statushouders aan werk kunt helpen. 

Werknemers met schulden

Over financiële problemen praten mensen niet snel. Maar deze problemen kunnen er wel voor zorgen dat zij minder kunnen werken. Minder werken kan de geldzorgen alleen maar vergroten. STL helpt medewerkers met schulden: van tips tot het begeleiden. Hierdoor zijn zij goed inzetbaar in je bedrijf. 

STL Adviseert

Bij STL begrijpen we hoe belangrijk het is om iedereen een kans te geven. We geloven dat het aannemen van medewerkers uit kwetsbare doelgroepen strategisch en juist is. Met een goede werkomgeving kunnen bedrijven ervaringen en talenten aantrekken. 

Wij zijn er om je te adviseren bij het vinden en begeleiden van deze doelgroepen. Neem contact met ons op voor advies op maat, helemaal afgestemd op de behoeften van jouw bedrijf.

Bel 088-2596106

Veelgestelde vragen

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het werven van kwetsbare doelgroepen?

We gaan graag met jou in gesprek over de mogelijkheden.

Bel: 088 - 2596106

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?