Tips en advies

Een vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen? De aandachtspunten op een rij!

Nederland heeft inmiddels meer dan 70.000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Veel volwassenen onder hen willen aan het werk. Een deel werkt al in ons land. Ook de sector transport en logistiek biedt daarvoor mogelijkheden. Maar waar moet je als werkgever dan op letten?

De Nederlandse regering blijft zich inzetten voor Oekraïners die het oorlogsgeweld zijn ontvlucht. Op 1 april 2022 is voor deze ontheemden een Nationaal Programma van start gegaan. Oekraïense vluchtelingen die vallen onder de Richtlijn Tijdelijke bescherming krijgen daardoor makkelijker toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Lees op de website van IND wie er onder de Richtlijn Tijdelijke bescherming vallen en welke aanvullende eisen er op dit moment gelden voor hun tewerkstelling.   

Richtlijn Tijdelijke bescherming 

Op dit moment kunnen Oekraïners, of mensen die rechtmatig in Oekraïne verbleven tijdens het uitbreken van de oorlog, bij de IND een sticker aanvragen in hun paspoort. Deze sticker is het bewijs dat zij hier verblijf hebben op grond van de Richtlijn Tijdelijke bescherming. Daarmee hebben ze ook toegang tot de arbeidsmarkt.  

De IND kampt echter met achterstanden. Daarom geldt een overgangsregeling tot en met 31 oktober 2022. Tot dan is de sticker niet een verplicht bewijsmiddel, maar is een bewijs van de nationaliteit voldoende, bijvoorbeeld een paspoort of een bewijs van de Oekraïense ambassade. Vanaf 1 november 2022 is de sticker wél verplicht. Overigens geeft de IND ook bewijzen af in de vorm van een los papier of een pasje (M35-H-formulier of O-document). Ook daarmee kan iemand dus bewijzen in Nederland te verblijven op grond van de Richtlijn Tijdelijk bescherming. 

Om hier te kunnen werken, hebben Oekraïners die onder de Richtlijn Tijdelijk bescherming vallen ook een BSN-nummer nodig. Vrijwel alle vluchtelingen beschikken daar inmiddels over. 

Voor Nederlandse bedrijven is dit een kans om Oekraïense vluchtelingen te helpen én tegelijkertijd het tekort aan arbeidskrachten terug te dringen.   

‘Tijdelijk beschermden’ mogen werken  

Voor erkende oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne geldt de Richtlijn tijdelijke bescherming. Zij krijgen voor 1 jaar tijdelijke bescherming. Deze periode kan tweemaal verlengd worden met 6 maanden. De overheid zorgt dan voor de benodigde verblijfsdocumenten.   

Het kabinet heeft bepaald dat voor deze groep een tewerkstellingsvergunning voorlopig niet verplicht is. Dit is een overgangsregeling. Je hoeft als werkgever de tewerkstellingsvergunning dus niet aan te vragen. Je hebt wél een meldplicht bij het UWV als je een erkende Oekraïense vluchteling in loondienst neemt. Je moet de melding ten minste 2 werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden doen. Er staan boetes op als je de melding achteraf doet. De overgangsregeling geldt tot en met 31 oktober 2022. Daarna wordt de tewerkstellingsvergunning weer verplicht. 

Tijdelijk beschermden mogen dus in loondienst werken in Nederland, maar nooit langer dan de termijn van hun tijdelijke bescherming. Als je ze in loondienst neemt, dan gelden het Nederlands recht en de cao-bepalingen. Ook belangrijk: de tijdelijk beschermden mogen niet als zelfstandige werken.   

Aandachtpunt: Oekraïens rijbewijs niet geldig!  

Wil je een erkende Oekraïense vluchteling als vrachtwagenchauffeur aannemen? Dan moet hij of zij in het bezit zijn van een in de EU-geldig C/CE-rijbewijs met Code 95! Een Oekraïens rijbewijs voldoet daar niet aan. Het Oekraïens rijbewijs is ook niet inwisselbaar voor een Nederlands rijbewijs.   

Voldoet een Oekraïense vluchteling niet aan deze eisen? Dan kun je hem dus niet als vrachtwagenchauffeur aannemen!  

Het is wél mogelijk een erkende Oekraïense vluchteling een logistieke functie aan te bieden. Aan logistiek werk zijn immers geen specifieke beroepseisen verbonden. Deze werknemer kan vervolgens een rijopleiding volgen om aan de Nederlandse beroepseisen van vrachtwagenchauffeur te voldoen. Het SOOB-bestuur volgt deze ontwikkelingen nauwgezet. Uiteraard houdt het bestuur je op de hoogte van relevante ontwikkelingen.  

Werkende Oekraïners in Nederland  

Oekraïne is geen EU-lidstaat. Daardoor hebben inwoners van Oekraïne minder mogelijkheden om zich in EU-lidstaten te vestigen en er te werken. Toch zien we veel Oekraïners al jaren werken in Nederland. Als vrachtwagenchauffeur bijvoorbeeld. Hoe kan dat?  

Vaak werken zij in Nederland via Poolse of Litouwse bedrijven. De EU-lidstaten Polen en Litouwen hebben namelijk afzonderlijk – los van de EU – een associatieverdrag met Oekraïne gesloten. Daardoor kunnen Oekraïners een werkvergunning aanvragen in die landen. Dat betekent dus dat er in Nederland Poolse vrachtwagens rijden met Oekraïense chauffeurs. In 2021 zijn er alleen al in Polen bijna 75.000 werkvergunningen afgegeven in de transportsector, het merendeel aan Oekraïners. De constructie staat op gespannen voet met de Nederlandse wetgeving. Toch kunnen deze Oekraïense chauffeurs op basis van de Europese Detacheringsrichtlijn (Richtlijn 96/71/EG) rechtmatig in Nederland werken. 

Hulp bieden kan!  

Op de website www.RefugeeHelp.nl is veel informatie te vinden voor iedereen die zich wil inzetten voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Het platform bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. Vooral het onderdeel ‘Werk & inkomen’ is interessant voor werkgevers die een Oekraïense vluchteling willen aannemen. Veel praktische informatie vind je ook op de website van Kenniscentrum Europa Decentraal. Deze organisatie houdt de relevante wet- en regelgeving nauwgezet bij.  

Meer informatie nodig? 

Ook de adviseurs van Sectorinstituut Transport en Logistiek volgen de wet- en regelgeving inzake de Oekraïense vluchtelingen op de voet. Stel ze gerust je vragen over het in dienst nemen van deze vluchtelingen. 

Vragen? We helpen je!

Onze adviseurs beantwoorden ze graag! Neem contact op met ons Mobiliteitscentrum

Bel: 088 - 2596106

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?