Werknemer transport en logistiek

Niet eens met je loonschaal? Kaart het aan!

Ben je het niet eens met de indeling van je functie? Bespreek dit dan eerst met je werkgever. Lukt het niet om samen een oplossing te vinden? Dan kun je bezwaar maken bij de Beroepscommissie. Dat heet een beroepsprocedure.

Wanneer bezwaar maken? 

Je schakelt de Beroepscommissie in als je het niet eens bent met de loonschaal van jouw functie éals het niet is gelukt is om samen met je werkgever een oplossing te vinden. Je stuurt de Beroepscommissie daarvoor een bezwaarbrief. 

De uitspraak van de Beroepscommissie is bindend. Jij en je werkgever moeten je eraan houden. 

Wanneer kun je géén bezwaar maken? 

Het is niet mogelijk om een beroepsprocedure te beginnen als: 

 • Je het oneens bent met de trede of periodiek van je indeling. Zie ook de ‘Veelgestelde vragen’ hieronder. 
 • Je het oneens bent met andere voorwaarden, zoals de betaling van overuren, vakantiedagen of werken in het weekend. 
 • Je langer dan een jaar niet meer bij je werkgever werkt (met uitzondering van situaties waarbij sprake is van loonvordering of een uitkering). 

Hoe werkt de beroepsprocedure? 

De beroepsprocedure kent een aantal stappen:  

 • Het Secretariaat van de Beroepscommissie ontvangt je bezwaarbrief. 
 • De Beroepscommissie onderzoekt of jouw bezwaar in behandeling kan worden genomen. Jij en je werkgever ontvangen een informatieformulier. Dat moeten jullie invullen en ondertekend terugsturen. 
 • Als de Beroepscommissie het bezwaar in behandeling neemt, volgt voor jou en je werkgever een functie-interview. Daarin vertellen jullie meer over jouw werkzaamheden. 
 • De informatie uit het vraaggesprek wordt gebruikt in een opzet van de functiebeschrijving. Jij (thuis) en je werkgever (op kantoor) krijgen deze opgestuurd voor controle. Aanpassingen bespreken en verwerken jullie samen. Als de functie-inhoud voor jullie beiden klopt, sturen jullie de opzet ondertekend terug. 
 • De Beroepscommissie analyseert hoe de functie gewaardeerd moet worden. 
 • De Beroepscommissie bespreekt de waardering en doet een uitspraak over de indeling van de functie. 

Uitspraak van de Beroepscommissie 

De Beroepscommissie vergadert ten minste 2 keer per jaarDan doet de Beroepscommissie uitspraak over de indeling van de functie. Per aangetekende brief ontvangen jij (thuis) en je werkgever (op kantoor) deze uitspraak. De uitspraak is: 

 • Bindend. Jij en je werkgever moeten je eraan houden. 
 • Werkzaam met terugwerkende kracht. De uitspraak geldt vanaf het moment dat de Beroepscommissie jouw bezwaarbrief heeft ontvangen. Vanaf die datum moet je werkgever het (eventuele) verschil in indeling van de functie in een hogere loonschaal verrekenen. 

Hoe ga je in beroep? 

Stuur je bezwaar naar BFB@stlwerkt.nl of naar het volgende adres: 

Sectorinstituut Transport en Logistiek 
t.a.v. Beroepscommissie Functiewaardering (BFB) 
Postbus 308 
2800 AH Gouda 


Geef in je brief of e-mail de volgende informatie: 

 • Je naam en adres 

 • Je werkgever 

 • Je functie 

 • In welke schaal je functie nu is ingedeeld 

 • In welke schaal je functie volgens jou ingedeeld moet worden 

Man naast vrachtwagen

Lees ook reglement van de Beroepsprocedure uit de cao Beroepsgoederenvervoer. (artikel 24)

Veelgestelde vragen

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Vragen over de beroepsprocedure?

Stel ze aan onze adviseurs functiewaardering

Bel: 088 – 2596110

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?