Voorkom rugklachten in de transport en logistiek
Tips en advies

Werken bij een onveilige situatie

In het werk kun je soms een onveilige situatie tegenkomen. Je kunt in situaties terechtkomen waarin je het niet veilig vindt om je werk te doen. Maak dan de keuze om bijvoorbeeld wel of niet te gaan rijden of laden en lossen. Maar je kunt er ook voor kiezen om helemaal te stoppen met je werkzaamheden.

De basisafspraak is: een chauffeur heeft het recht om niet te rijden, te laden of te lossen, wanneer hij of zij dat – om goede redenen – niet verantwoord vindt. Niet verantwoord wil zeggen dat als je wel rijdt, laadt of lost, er een gevaarlijke situatie kan ontstaan voor jezelf, voor anderen, de omgeving en / of het verkeer. 

Dit geldt niet alleen voor chauffeurs. Ook als je ander werk doet kun je werk weigeren of stopzetten als de veiligheid of gezondheid op het spel staat. Bijvoorbeeld als er te weinig maatregelen getroffen zijn om het werk gezond en veilig te doen.

Voorbeelden van onveilige situaties

Het herkennen van een onveilige situatie is heel belangrijk. Als je dit herkent kun je op tijd stoppen en vermijd je gevaarlijke situaties. Voorbeelden van (mogelijk) onverantwoorde en onveilige situaties zijn:

 • Je voelt je ziek en bent daardoor niet in staat te rijden.
 • Het materiaal is kapot of onbetrouwbaar.
 • Het materiaal is niet geschikt voor de werkzaamheden die gedaan moeten worden.
 • Het materiaal is niet geschikt voor de belading.
 • De belading kan niet op de goede manier vastgezet worden.
 • Er is een gevaarlijke belading die niet goed afgeschermd of beveiligd is.
 • De hijsmiddelen zijn niet geschikt of niet gekeurd.
 • De losplaatsen zijn onveilig.
 • Je hebt geen kennis of ervaring met het materiaal dat gebruikt moet worden.
 • Er zijn gevaarlijke externe omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden of verkeerssituaties.
 • Je voelt je bedreigd (dreigende criminaliteit en agressie)

Wat kan je doen bij een onveilige situatie? 

Het is belangrijk dat je een onveilige situatie herkent. Maar het is ook belangrijk dat je weet wat je kan doen als de situatie niet meer veilig is. Als de situatie op het werk onveilig is, kun je het volgende doen:

 • Neem contact op met jouw leidinggevende of planner en leg de situatie uit.
 • Bespreek met je leidinggevende of met passende maatregelen de situatie wel weer veilig en gezond kan worden. Als dat kan, kun je verder werken.
 • Als je de leidinggevende niet kunt bereiken, probeer dan met de verantwoordelijke(n) ter plaatse tot een goede oplossing te komen. Meld dan de situatie achteraf bij je werkgever.
 • Kan de situatie niet goed opgelost worden, dan stop je de werkzaamheden en meld je dit aan je werkgever. De werkgever zoekt dan naar een oplossing.

Zorg er altijd voor dat je goed oplet en stopt als je een onveilige situatie herkent. Jouw veiligheid en de veiligheid van anderen staat altijd vooraan. 

Veiligheid gaat voor alles

Het is van groot belang om in een werkomgeving aandacht te besteden aan veiligheid. Ben je bijvoorbeeld chauffeur? Dan heb je het recht om te bepalen dat je niet gaat rijden, laden of lossen. Maar je moet wel goede redenen hebben om de situatie als onveilig of onverantwoord te zien. 

Het maakt niet uit wat voor werk je doet. Het is altijd belangrijk om aan veiligheid te denken. Daarom is het goed om situaties te herkennen die onveilig zijn. Als je zulke situaties ziet, is het belangrijk om ze op tijd te melden. Zo help je mee aan een veilige werkomgeving voor iedereen.

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Hulp en ondersteuning nodig bij veilig werken?

Neem contact met ons op. Onze adviseurs staan voor je klaar.

Bel: 088 - 2596121

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?