Veilig werken in de transport en logistiek
Tips en advies

LMRA checklist - Laatste Minuut Risico Analyse

Een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA), is een korte laatste check op de werkplek. Je stelt vast of de werkzaamheden veilig kunnen worden gestart en er geen risico’s zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Er hoeft niets te worden opgeschreven.

Hoe wordt een LMRA uitgevoerd?

Een LMRA gaat in drie stappen.

1. Beoordelen van de risico’s

 • Welke risico’s zijn aanwezig?
  Is er bijvoorbeeld sprake van struikelgevaar, gevaar voor vallende voorwerpen, elektrocutie of explosiegevaar? Is er gevaar voor knellen of stoten, of kan je met gevaarlijke stoffen in aanraking komen? Zijn er risico’s voor collega’s, bezoekers, passanten? Is er een gevaar voor milieuvervuiling? Oftewel: wat kan jou of anderen tijdens het uitvoeren van je taak nog overkomen? Wat is het mogelijke gevolg daarvan en de kans dat het gebeurt?
 • Heb ik de juiste kennis/informatie?
  Ken ik mijn taken, de inhoud van de TRA (Taak Risico Analyse), werkvergunning en werkinstructie? Ken ik de vluchtroutes, verzamelplaatsen en locaties van nooddouches en brandblussers?
 • Is voldaan aan de aanvullende voorwaarden?
  Hoe zijn de weersomstandigheden? Is het gereedschap in goede staat en gekeurd? Is de werkplek opgeruimd? Bieden de PBM’s voldoende bescherming en zijn deze in goede staat en indien nodig gekeurd? Is de werkplek voldoende verlicht? Moet het werkgebied worden afgezet / afgeschermd?

2. Bepalen van maatregelen

Welke maatregelen kan ik nemen om de nog aanwezige risico’s weg te nemen of aanvaardbaar te maken?

3. Uitvoeren van de maatregelen

Jij neemt de nodige maatregelen om de nog aanwezige risico’s weg te nemen of aanvaardbaar te maken.

Voorbeeld LMRA checklist

Dit risico-analyse voorbeeld kan je helpen bij het beoordelen van de risico’s.

 • Voel ik me voldoende goed en ben ik fit? JA/NEE
 • Weet ik precies wat ik moet doen?  JA/NEE
 • Is de werkplek veilig?  JA/NEE
 • Zijn alle veiligheidsvoorschriften aan mij uitgelegd en begrijp ik ze?  JA/NEE
 • Ken ik de gevaren van mijn werk?  JA/NEE
 • Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen?  JA/NEE
 • Heb ik het juiste gereedschap?  JA/NEE
 • Zijn al mijn middelen en gereedschappen gekeurd?  JA/NEE
 • Heb ik er alles aan gedaan risico’s zo klein mogelijk te maken?  JA/NEE
 • Als het toch fout gaat, weet ik dan wat ik moet doen?  JA/NEE


Heb je bovenstaande 10 vragen allemaal met JA beantwoord? Start (of hervat) de werkzaamheden.
Bij NEE of twijfel? Probeer zelf de situatie veilig te stellen. Als dit niet of onvoldoende mogelijk is neem dan contact op met je leidinggevende of verantwoordelijke op de plaats van de werkzaamheden en bespreek de situatie.

Laatste minuut risico analyse

Wanneer moet een LMRA check worden uitgevoerd?

De Laatste Minuut Risico Analyse moet je voor aanvang van activiteiten of bij het hervatten van activiteiten uitvoeren. Dus niet alleen voor aanvang van het werk of karwei, maar ook bij verandering van omstandigheden en na onderbreking van het werk. Er kunnen nieuwe risico’s aanwezig zijn.

Veelgestelde vragen

Contact met onze binnendienstcollega's van STL

Hulp en ondersteuning nodig bij veilig werken?

Neem contact met ons op. Onze adviseurs staan voor je klaar.

Bel: 088 - 2596121

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?