Rijopleidingen voor de transport en logistiek

Offerteprocedure rijopleidingen

Via STL volgen leerlingen de bbl-opleiding chauffeur wegvervoer. Voor deze opleiding hebben zij rijopleidingen nodig om zich te kwalificeren. Voor de uitvoering van deze opleidingen sluiten wij overeenkomsten met verkeersscholen. Regionaal verspreid over Nederland. Deze opleiders worden via een offerteprocedure geselecteerd. Voor de uitvoering van de rijopleidingen is STL overeenkomsten aangegaan met 20 verkeersscholen. Deze opleiders zijn door middel van een offerte procedure in 2020 geselecteerd. De overeenkomsten, ingegaan per 2021, eindigen op 31 december 2023

Nieuwe offerteprocedure van start

Voor de periode vanaf 1 januari 2024 gaat STL opnieuw overeenkomsten aan met nieuwe opleiders. De selectie van deze opleiders vindt weer plaats via een transparante offerte procedure. Op deze pagina vind je de informatie over de offerteprocedure. De hoofdlijnen over deze procedure staan hieronder:

  • De offerte(s) kunnen alleen per e-mail worden ingediend, dus niet persoonlijk.
  • De uiterste in te dienen datum en tijd voor de offerte(s) is 10 juli 2023 om 11.00 uur.
  • Een inschrijver mag slechts één (1) offerte voor één (1) perceel indienen.
  • Een inschrijver kan maximaal twee (2) offertes indienen verdeeld over twee (2) verschillende percelen.
  • Er zijn twee formulieren die gezamenlijk zijn te kwalificeren als de offerte; het Inschrijfformulier en het Prijzenformulier. 
  • Er wordt een overeenkomst aangegaan met de inschrijver met de, vanuit het oogpunt van het Sectorinstituut, economisch meest voordelige offerte per perceel, gelet op kwaliteit en prijs.

Voor het indienen van de offerte dien je gebruik te maken van onderstaande documenten:


Vragen over de offerteprocedure?

Inschrijvers hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over de Offerteprocedure, de Offerteaanvraag en/of het Inschrijfformulier/Prijzenformulier. Deze mogelijkheid wordt geboden in twee verschillende vragenrondes. De vragen worden beantwoord in twee verschillende Nota’s van Inlichtingen. Hieronder de Eerste Nota van Inlichtingen, het Kwaliteitshandboek en Bijlage D Verwerkersovereenkomst. Het Inschrijfformulier is aangepast, aangezien in de eerdere versie een onjuist aantal woorden was opgenomen. 

Inmiddels is ook de Tweede Nota van Inlichtingen toegevoegd, waarmee nu de vragenrondes zijn afgerond.

Meer weten?

Stel je vragen aan Hans Konings.

Bel: 088 - 2596126

We zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?