Chauffeur tankwagen

Oplossingenboek transport & logistiek

Werk je in transport en logistiek? Dan is dat niet altijd zonder risico. Samen met werkgevers en werknemers hebben we acties bedacht. Deze staan in het Oplossingenboek. Zo kun jij veilig werken.

Arbocatalogus

Van de overheid moeten bedrijven in transport en logistiek veilig werken. Hoe we dat doen? Hierover hebben we met de hele sector afspraken gemaakt, en deze vastgelegd in de Arbocatalogus.

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Wat is een arbocatalogus?

In een arbocatalogus maken werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijke afspraken over de wijze waarop zij (gaan) voldoen aan regels van de overheid voor gezond en veilig werken. Het gaat hierbij om regels zoals bijvoorbeeld het maximale geluidsniveau.

De catalogus bevat informatie over technieken, goede praktijken, normen en handleidingen voor veilig en gezond werken. Een arbocatalogus kan gemaakt worden op branche- of bedrijfsniveau.

Werkgevers en werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor wat erin staat en hoe het wordt verspreid.

Huidige status

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geƫvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Voor bedrijven in het verticaal transport is er nog wel een geldige Arbocatalogus beschikbaar.

Arbocatalogus Verticaal transport

Download hier de arbocatalogus Verticaal transport

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via: