Oplossingenboek / Afvalstoffentransport

Fysieke belasting inzamelen bedrijfsafval

 • Oplossingenboek

  Maximaal gewicht container

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  De werkgever stelt een maximaal gewicht vast van een volle afvalcontainer.
   

 • Oplossingenboek

  Keuze en onderhoud wielen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De afvalcontainer beschikt over de juiste wielen voor de situatie waarin hij wordt gebruikt. De wielen worden periodiek gecontroleerd en onderhouden.
   

 • Oplossingenboek

  Melden risicovolle situaties

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werknemers melden risicovolle situaties van aanbiedplaatsen van opdrachtgevers bij hun werkgever om te komen tot een structurele oplossing.
   

 • Oplossingenboek

  Ontwerp afvalrolcontainer

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Het optimaliseren van de afvalcontainer blijft van belang.
   

 • Oplossingenboek

  Taken afwisselen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werknemers wisselen het rijden in de vrachtauto af met het inzamelen van afval.
   

 • Oplossingenboek

  Voorwaarden aanbiedplaatsen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever stelt voorwaarden op waaraan de aanbiedplaatsen van de afvalrolcontainers minimaal voldoen. Met de opdrachtgevers maakt hij afspraken hierover.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geƫvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?