Oplossingenboek / Bouwmaterialenvervoer

Werken met de autolaadkraan

 • Oplossingenboek

  Gebruiken hijsdiagram

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De chauffeur hanteert het hijsdiagram op de juiste wijze in relatie met het te hijsen gewicht en de verplaatsingsafstanden.
   

 • Oplossingenboek

  Juiste ondergrond

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Er is voldoende ruimte en de ondergrond is stevig genoeg om te stempelen. Ook is er voldoende ruimte om de lading veilig te kunnen neerzetten.
   

 • Oplossingenboek

  Keuren en controleren kraan en hijsmiddelen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De autolaadkraan en hijsmiddelen worden periodiek gekeurd. Voor het laden of lossen controleert de chauffeur of de datum op de (her)keurstickers van de autolaadkraan  en van de hijsmiddelen niet verlopen zijn. Hij controleert ook of het hijsgereedschap geschikt is voor het gevraagde werk en gaat na of het hijsgereedschap zichtbaar beschadigd is. Is een van deze drie factoren niet in orde, dan start de chauffeur niet met het laden, lossen of hijsen en neemt hij terstond contact op met de werkgever om het probleem op te lossen.
   

 • Oplossingenboek

  Markeren losplaats

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Als het lossen gevaar voor derden oplevert, markeert de chauffeur de losplaats of zet deze af met pilonnen.
   

 • Oplossingenboek

  Vaardigheden chauffeur

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De chauffeur beschikt over voldoende vaardigheden om de autolaadkraan te bedienen. Hij heeft daarvoor een werkinstructie ontvangen of beschikt over een certificaat. Voor het laden en lossen van eigen lading volstaat een werkinstructie van de autolaadkraan op basis van de gebruiksaanwijzing. Als de chauffeur gaat hijsen, is soms een certificaat van vakbekwaamheid (TCVT) vereist. Het schema hieronder laat zien wat wanneer vereist is. Zowel de werkinstructie als het certificaat worden opgenomen in het persoonlijk dossier van de chauffeur.

  Schema opleiding autolaadkraan
   
  A = instructie op basis van gebruiksaanwijzing, training op de machine en/of een gerichte opleiding
   
  B = certificaat vakbekwaamheid (TCVT) vereist   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geƫvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?