Oplossingenboek / Gevaarlijke gassen in containers

Vervoer zeecontainer

 • Oplossingenboek

  Afspraken

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De vervoerder van zeecontainers maakt afspraken met de ontvanger van zeecontainers of zijn chauffeurs de zeecontainers openen en betreden en zo ja onder welke voorwaarden.
  De chauffeur opent en betreedt alleen een zeecontainer als aan de hand van een vrij voor betreden verklaring duidelijk is dat het gevaar voor bedwelming, verstikking, vergiftiging, brand of explosie minimaal is.
   

 • Oplossingenboek

  Evaluatie

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Evaluatie van de afspraken tussen vervoerder en ontvanger over het openen van de zeecontainer en de werkinstructies voor de chauffeur vinden periodiek plaats.
   

 • Oplossingenboek

  Vrij voor betreden verklaring

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De chauffeur opent en betreedt alleen een zeecontainer als aan de hand van een vrij voor betreden verklaring duidelijk is dat het gevaar voor bedwelming, verstikking, vergiftiging, brand of explosie minimaal is.
   

 • Oplossingenboek

  Werkinstructies

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Werkinstructies voor de chauffeurs worden opgesteld en bekend gemaakt.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geƫvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?