Oplossingenboek / Onderhoudswerkplaats

Arbeidsmiddelen en vaste installaties

 • Oplossingenboek

  CE markering

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Elke arbeidsmiddel is voorzien van een CE markering volgens de Machinerichtlijn met een Nederlandstalige gebruikershandleiding.
   

 • Oplossingenboek

  Controle

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Voor het gebruik wordt arbeidsmiddelen en vaste installaties gecontroleerd op zichtbare gebreken en wordt nagegaan of de keuringstermijn verstreken is.
   

 • Oplossingenboek

  Keuringen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Bepaalde arbeidsmiddelen en vaste installaties worden periodiek gekeurd; bijvoorbeeld de hefbrug, elektrisch gereedschap, elektrische installaties en machines. De keuring wordt uitgevoerd door een bevoegd of gecertificeerde deskundige. Dit is afhankelijk van wettelijke bepalingen; bijvoorbeeld een hijsketting wordt gekeurd door een gecertificeerde deskundige en het elektrisch handgereedschap door een bevoegd persoon. De datum van de laatste keuring of de datum van herkeuring is zichtbaar aangebracht op het arbeidsmiddel.

  Deze tipkaart is onderdeel van het oplossingenboek.
  Tipkaart Onderhoudsput

 • Oplossingenboek

  Onderhoud

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Controle en onderhoud van de veiligheidssystemen van de arbeidsmiddelen  en de vaste installaties vinden plaats volgens de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant. Het is gebruikelijk dit minimaal 1x per jaar uit te voeren tenzij anders aangegeven in de gebruikershandleiding of in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geƫvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?