Oplossingenboek / Onderhoudswerkplaats

Delen met opgeslagen energie

 • Oplossingenboek

  Cilinder met gas

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Om verwondingen door vrijkomende opgeslagen energie te voorkomen:

  • Werknemers niet zelf laten werken aan (hoge druk) cilinders met gassen; cilinders bij beschadiging via de leverancier laten afvoeren.
 • Oplossingenboek

  Energie geleidelijk toevoegen of laten ontsnappen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Om verwondingen door vrijkomende opgeslagen energie te voorkomen:

  • Opgeslagen druk van een vast gemonteerd deel (vloeistof, lucht) via een (leiding)kraan geleidelijk in een opvang verzamelen.
  • Losse delen met opgeslagen  hoge energie (bijvoorbeeld banden, veren) in een afsluitbare omhulling (bandenkooi) of beugels (veren) plaatsen.
  • Werkinstructies opstellen, bijvoorbeeld voor het werken aan de luchtbalg.
 • Oplossingenboek

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Afhankelijk van de gevarenbron en blijkend uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) worden Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) verstrekt en gebruikt.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geƫvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?