Oplossingenboek / Tank-silovervoer

Valgevaar van de tankwagen

 • Oplossingenboek

  Hek-, leuningwerk of veiligheidslijn

  Drie sterren: voorkomen van het risico

  Een hek- of leuningwerk op het bordes van de tank wagen voorkomt dat de werknemer naar beneden valt. Er kan ook gekozen worden voor een veiligheidslijn met ankerpunten.
   

 • Oplossingenboek

  Krachtsinspanning en reikwijdte

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De kracht die nodig is voor het openen van mangaten, deksels en afsluiters is zo laag mogelijk. De de reikwijdte naar mangaten, deksels en afsluiters is zo klein mogelijk. De kans op evenwichtsverlies blijft hierdoor beperkt.
   

 • Oplossingenboek

  Loopbordes

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De tankauto is voorzien van een loop- of werkbordes. Dit biedt de werknemer de benodigde werkruimte.
   

 • Oplossingenboek

  Onderhoud loopbordes en valbeveiliging

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Het loop- of werkbordes en de valbeveiliging (hekwerk of veiligheidslijn met ankerpunten) worden periodiek onderhouden.
   

 • Oplossingenboek

  Onderhoud loopbordes en valbeveiliging

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  Het loop- of werkbordes en de valbeveiliging (hekwerk of veiligheidslijn met ankerpunten) worden periodiek onderhouden.
   

 • Oplossingenboek

  Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  Elke werknemer beschikt over veiligheidsschoenen met een geprofileerde zool, wat deze slipvast maakt. De veiligheidsklasse van de schoenen is afhankelijk van de te vervoeren gevaarlijke stoffen.

 • Oplossingenboek

  Vaste ladder

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De tankauto is uitgerust met een ladder die aan de carrosserie vast zit.
   

 • Oplossingenboek

  Voorlichting, instructie en toezicht

  Een ster: beschermen tegen gevolgen risico

  De werkgever informeert de werknemers over het valgevaar van de tankauto en geeft instructies hoe hiermee in de praktijk om te gaan. Hij houdt toezicht op de naleving hiervan. De werknemer zorgt, naar vermogen, in zijn doen en laten tijdens het werk voor zijn eigen veiligheid en gezondheid, die van collega’s en van anderen.

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?