Oplossingenboek / Verhuisvervoer

Fysieke belasting

 • Oplossingenboek

  Bij opname verhuizing benodigde hulpmiddelen bepalen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever bepaalt tijdens de opname van de verhuizing welke hulpmiddelen gebruikt gaan worden. Hij zorgt dat de tijdsplanning hierop wordt aangepast. De werknemer weet vooraf welke hulpmiddelen hij gaat gebruiken en welke afspraken met de opdrachtgever zijn gemaakt over de inzet van hulpmiddelen.
   

 • Oplossingenboek

  Jaarlijkse training toepassing hulpmiddelen

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werknemer krijgt één keer per jaar een training in het gebruik van hulpmiddelen om zijn vaardigheden te vergroten. De training is gericht op praktijksituaties.
   

 • Oplossingenboek

  Maximum gewicht verhuisdozen en stapelbakken

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever streeft ernaar een maximum te stellen aan het gewicht van een gevulde verhuisdoos en stapelbak.
   

 • Oplossingenboek

  Samenstelling verhuisploeg

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever zorgt dat er voldoende ervaren verhuizers worden betrokken bij een verhuizing. Een goed opgeleide, ervaren verhuizer kan zijn collega’s wijzen op onveilige of ongezonde werksituaties.
   

 • Oplossingenboek

  Voldoende tijd

  Twee sterren: beperken van het blootstellen aan het risico

  De werkgever zorgt dat de beschikbare tijd voldoende is, zodat de werknemer zijn werk rustig en geconcentreerd kan uitvoeren. Gehaast werken kan leiden tot onveilige of ongezonde werksituaties.
   

Belangrijke mededeling

Tot 20 november 2023 stond op deze webpagina een goedgekeurde versie van de arbocatalogus Transport en Logistiek.

Er is momenteel geen versie van de Arbocatalogus op onze website, omdat er geen recente goedgekeurde versie beschikbaar is. De Arbocatalogus moet elke 6 jaar worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zonder goedgekeurde beheersmaatregelen moeten werkgevers nu zelf maatregelen bedenken die minimaal voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.

Om oude beheersmaatregelen toch te kunnen gebruiken, hebben we ze verzameld in het oplossingenboek. Een aantal maatregelen vielen hier bij ons al onder, dus voor ons een logische keuze om dit nu weer te doen.

Ontwikkelingen

Werkgevers en werknemers gaan op een nieuwe manier aan de slag met de Arbocatalogus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over thema's, en hierover zijn nu gesprekken gaande. Zodra we meer weten over het eerste thema, wordt dit op de website vermeld.   

Contact met medewerkers van STL

Vragen over het oplossingenboek?

Onze adviseurs preventie staan voor je klaar

Bel: 088 - 2596121

Wij zijn bereikbaar tussen 08:30 en 17:00. Je kunt ons ook bereiken via:

Wat vind je van deze pagina?